START Plus

E- usluga omogućava predaju zahtjeva za dozvole potrebne za obavljanje određenih djelatnosti iz područja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja i iz područja zaštite zraka te preuzimanje izdanih dozvola (Rješenja, Potvrde o upisu u Registar) u elektroničkom obliku

E-usluga START Plus omogućava predaju zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti iz određenih područja te preuzimanje izdanih dozvola (rješenja, potvrda) u elektroničkom obliku.
Dozvole koje je moguće ishoditi putem aplikacije grupirane su po područjima djelatnosti.

Uključene dozvole 

Dozvole iz područja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja:
  1. Obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Dozvola za obavljanje djelatnosti - Rješenje),
  2. Obavljanje djelatnosti uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova (Potvrda o upisu u Registar),
  3. Obavljanje djelatnosti servisiranja klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima (Potvrda o upisu u Registar). 
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola iz područja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje vodi Registar pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Dozvole iz područja zaštite zraka:
  1. Obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka (Dozvola za obavljanje djelatnosti - Rješenje),
  2. Obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Dozvola za obavljanje djelatnosti - Rješenje),
  3. Obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Dozvola za obavljanje djelatnosti - Rješenje),
  4. Obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (Dozvola za obavljanje djelatnosti - Rješenje). 

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola iz područja zaštite zraka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Više informacija o uvjetima za izdavanje pojedine dozvole te dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev potražite u sustavu START Plus.
 
Kontakt
Kontakt centar Financijske agencije: Radno vrijeme:
pon - pet: 7:30 do 22:00
sub: 8: 00 do 13:00
 
Vlasnik e-usluge je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.