START Plus

E-usluga omogućava predaju zahtjeva za izdavanje određenih dozvola potrebnih za obavljanje djelatnosti u sljedećim područjima: klimatske promjene i zaštita ozonskog sloja, zaštita zraka, međunarodni cestovni promet, unutarnji cestovni promet i promet nekretnina 

Unutar e-usluge moguće je ishoditi i preuzeti sljedeće dozvole u elektroničkom obliku:

Područje djelatnosti: klimatske promjene i zaštita ozonskog sloja

 1. Dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (Rješenje),
 2. Dozvola za obavljanje djelatnosti uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova (Potvrda o upisu u Registar),
 3. Dozvola za obavljanje djelatnosti servisiranja klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima (Potvrda o upisu u Registar).
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola iz područja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Podaci o izdanim dozvolama upisuju se u Registar pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari (Registar) koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

Područje djelatnosti: zaštita zraka 

 1. Dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka (Rješenje),
 2. Dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Rješenje),
 3. Dozvola za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Rješenje),
 4. Dozvola za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (Rješenje).
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola iz područja zaštite zraka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Područje djelatnosti: međunarodni cestovni promet 

 1. Licencija Zajednice za obavljanje prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 2. Licencija Zajednice za obavljanje prijevoza tereta u međunarodnom cestovnom prijevozu
 3. Prijava novog vozila u međunarodnom cestovnom prometu
 4. Odjava vozila u međunarodnom cestovnom prometu
 5. Potvrda za vozače koji nisu državljani EU
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola iz područja međunarodnog cestovnog prometa je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Podaci o izdanim licencijama evidentiraju se u nacionalnom registru cestovnih prijevoznika, koji vodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Područje djelatnosti: unutarnji cestovni promet 

 1. Licencija za javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 2. Licencija za javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 3. Licencija za posebne oblike prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 4. Prijava novog vozila u unutarnjem cestovnom prometu
 5. Odjava vozila u unutarnjem cestovnom prometu
 6. Licencija za autotaksi prijevoz
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola iz područja unutarnjeg cestovnog prometa je upravno tijelo pojedine županije/Grada Zagreba. Podaci o izdanim licencijama evidentiraju se u nacionalnom registru cestovnih prijevoznika, koji vodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

Područje djelatnosti: promet nekretnina 

 1. Dozvola za obavljanje djelatnosti agenta posredovanja u prometu nekretnina (Rješenje)
 2. Dozvola za obavljanje poslova posredovanja u prometu nekretnina (Rješenje)
Tijelo nadležno za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Podaci o izdanim dozvolama upisuju se u Registar posrednika u prometu nekretnina koji vodi Hrvatska gospodarska komora.

Više informacija o uvjetima za izdavanje pojedine dozvole dostupno je na stranici START Plus.
 
Kontakti:
Kontakt centar Financijske agencije: Radno vrijeme:
pon - pet: 7:30 do 22:00
sub: 8: 00 do 13:00
 
Vlasnik e-usluge je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.