Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za neke uslužne djelatnosti morate ispuniti posebne uvjete, a njihov popis uz sve potrebne dozvole i troškove možete pronaći na jednom mjestu 

Ako kao fizička osoba želite pokrenuti posao, prvi korak je registracija poslovnog nastana.

Potom odabirete željene djelatnosti. Na tržištu usluga postoje djelatnosti koje se mogu pokrenuti odmah nakon registracije poslovnog nastana, bez ishođenja odobrenja od strane nadležnog tijela. Takve uslužne djelatnosti su primjerice mnoge poslovne usluge (savjetovanje, marketing, odnosi s javnošću, mediji, dizajn, IT, računovodstvo).

Postoje i djelatnosti za koja su potrebna odobrenja nadležnih tijela koja ovise o ispunjavanju određenih uvjeta i dostavi dokumentacije. To se prije svega odnosi na regulirane profesionalne usluge (odvjetnici, revizori, porezni savjetnici, arhitekti, inženjeri i dr.), obrazovanje, zaštitu okoliša, turističke vodiče i poslovnice, dok trgovci trebaju zadovoljiti minimalne tehničke uvjete za svoje prodajne objekte.

Odobrenja za većinu takvih djelatnosti mogu se već ishoditi e-poštom, dok se razvijaju e-usluge. Uvjeti za obavljanje djelatnosti u području usluga su detaljno opisani kroz portal Jedinstvena kontaktna točka za usluge, gdje su dostupni elektronički postupci za ishođenje odobrenja.

Za niz uslužnih djelatnosti je omogućena sloboda prekograničnog pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU.

Slobodno tržište usluga u velikom broju djelatnosti je EU okvira za unutarnje tržište, zajedno s nizom alata koje sve na jednom mjestu spaja Centar unutarnjeg tržišta EU.

Većina uslužnih djelatnosti je otvorena tržišnoj konkurenciji, za razliku od određenih javnih i komunalnih usluga.