Zdravlje

Zdravstveno osiguranje

Obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje omogućavaju vam korištenje zdravstvene zaštite bez nadoplate 

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Obveznim zdravstvenim osiguranjem preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stječete pravo na zdravstvenu zaštitu i novčane naknade

Pravo na povrat troškova

Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na naknadu troškova koji su nastali korištenjem prava iz obveznog osiguranja

Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Osobe osigurane preko HZZO-a imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i dok borave u inozemstvu

Zdravlje djece i majki

Trudnoća i rano djetinjstvo su razdoblje kada majke i djeca imaju cijeli niz zdravstvenih potreba

Građani se od 1. ožujka mogu prijaviti na cijepljenje protiv COVID-19 i preko interneta ili telefonski

All listed services have a red navigation bar where, after signing in, you can find the inbox, user profile, service filter, and the accessibility options