Zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezatne su osigurati se sve osobe s prebivalištem, stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Hrvatskoj

Dopunsko osiguranje HZZO-a

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u, ne morate sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Portal zdravlja dostupan i na mobilnim uređajima

Portal zdravlja omogućuje građanima RH uvid u dio vlastitih medicinskih podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), a to je ujedno i e-usluga koju roditelji mogu koristiti i u ime svog maloljetnog djeteta

Usluge na teret HZZO-a

Ako imate obvezno zdravstveno osiguranje, neke oblike zdravstvene zaštite vam u cijelosti plaća HZZO

Osobni podaci o zdravlju

Vaše osobne podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik, a na zahtjev ih je obvezan na uvid dati vama, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori i sudbenoj vlasti