Katalog informacija

Područja

Aktivno građanstvo i slobodno vrijeme

Udruge, volontiranje, na putovanju, šport, građani u političkom životu, kulturna događanja, u prirodi

Zdravlje

Zdravstveno osiguranje, prava iz obveznog osiguranja, pravo na povrat troškova, zdravlje na radu, privremena nesposobnost za rad

Financije i porezi

Porezi i prijava poreza, plaćanje internetom, upravljanje dugovima, štednja i ulaganje, osiguranja

Obitelj i život

Brak i izvanbračna zajednica, roditeljstvo, pomoć i savjetovanje, socijalna skrb, treća dob, smrt i nasljeđivanje, prava osoba s invaliditetom

Rad

Traženje posla, radni odnos, prekid radnog odnosa, mirovine, nezaposleni, međuljudski odnosi

Hrvatski branitelji

Prava branitelja i obitelji, stambeno zbrinjavanje, olakšice i subvencije, zapošljavanje, zdravlje i invalidi, centri za pomoć, udruge i okupljanje

Državljanstvo i isprave

Hrvatsko državljanstvo, isprave, potvrde i uvjerenja

Obrazovanje

Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, e-Usluge

Pravna država i sigurnost

Pravna zaštita, prava potrošača, prevencija i prijava kaznenog djela, žrtve zločina i nestale osobe, javni red i mir, službe za zaštitu i spašavanje

Stanovanje i okoliš

Izgradnja i obnova kuće, kupnja, prodaja i najam nekretnine, vlasnička prava, područja od posebne državne skrbi, održivo gospodarenje otpadom

Promet i vozila

Registracija, dozvole za upravljanje vozilima, sigurnost na cesti, kupnja i prodaja vozila, cestarine

Poslovanje

Pokretanje poslovanja, potpore poslodavcima, poljoprivreda, turizam, razvoj otoka, zaštita intelektualnog vlasništva, poslovni prostori