Pomoć

 

Česta pitanja

Ovdje možete naći odgovore na pitanja koja često postavljaju korisnici portala e-Građani

 

Korisničke postavke usluge Moj profil

Ovdje ćete naći upute za promjenu postavki na stranici usluge Moj profil

 

YouTube kanal e-Građani

Ovdje možete naći kratke informativne filmove o portalu e-Građani

Pomoć pri uporabi portala e-Građani pružit će vam naša Služba za korisnike radnim danom od 8:00 do 20:00, subotom od 8:00 do 13:00 telefonom: 072 200 027 ili e-poštom pomoc@e-gradjani.gov.hr (pozivanje iz inozemstva +385 72 200 027)

Česta pitanja

Prijavio sam se na portal i ne vidim poruke koje sam imao u korisničkom pretincu. U čemu je problem?
Kad se korisnik prijavi na portal, on se automatski prijavljuje u Moj profil, preko kojeg su dostupne sve usluge. Ukoliko želite pristupiti vašem Korisničkom pretincu, kada ste prijavljeni na portal kliknite na ikonu Korisnički pretinac na crvenoj navigacijskoj traci u gornjem desnom kutu ekrana.

Kad uđete u vaš Korisnički pretinac i ako ne vidite poruke koje ste tamo već imali molimo vas da se javite službi za korisnike telefonom: 072 200 027 ili e-poštom pomoc@e-gradjani.gov.hr
Što portal znači za moje korištenje e-Građana?
Od travnja 2021. korisnici e-Građana mogu koristiti objedinjeni središnji portal e-Građani informacije i usluge. Kako se usluge prilagođavaju novim funkcionalnostima tako ažuriramo popis usluga koje su integrirane i na kojima je moguće koristiti nove funkcionalnosti poput korištenja usluga u ime maloljetnog djeteta ili poslovnog subjekta.
Koje funkcionalnosti ima portal e-Građani?
Sučelje jednostavnim dizajnom, i nizom informacija koje građanin može dobiti i bez prijavljivanja na portal e-Građani, stavlja korisnika i njegove/njezine potrebe u prvi plan.
Crvena navigacijska traka provlači se kroz sve usluge na portalu e-Građani. Na taj način, korisnik jednostavno prelazi iz jedne usluge u drugu, ne napuštajući portal e-Građani te su mu informacije, obavijesti i ostale novosti nadomak jednog klika povezane sa dostupnom e-Uslugom.

Navigacijska traka se sastoji od:
 • Početnog logotipa e-Građani Informacije i usluge koji vodi na početnu stranicu portala gdje god se na portalu nalazili
 • Filtera usluga koji služi brzom pristupu uslugama po ključnim riječima
 • Poveznice na Korisnički pretinac koja prikazuje broj nepročitanih poruka
 • Poveznicu za prijava/odjava za brzu prijavu na portal ili odjavu iz svih usluga
 • Poveznicu na korisnički profil
 • Kućice za pristupačnost – kontrast, font i povećanje/smanjenje fonta.
Prijavom u sustav e-Građani, svaki se korisnik automatski prijavljuje u uslugu Moj profil. Profil korisnika omogućuje kreiranje prečica na usluge koje često koristi te podešavanja postavki poput automatskih dozvola ili postavljanja adrese za obavještavanje o porukama koje pristižu u korisnički pretinac.
Od sada, građani mogu djelovati u ime svog maloljetnog djeteta ili/i djelovati u ime poslovnog subjekta kojeg su ovlašteni zastupati.
E-Građani mogu pregledati sve elektroničke usluge putem Kataloga usluga.
Čemu služi crvena navigacijska traka u gornjem dijelu ekrana?
Navigacijska traka, u prepoznatljivoj crvenoj boji portala e-Građani, je dizajnerski element koji povezuje sve usluge koje se nalaze na portalu e-Građani ne samo vizualno već i svojim funkcionalnostima. Navigacijska traka se nalazi na istom mjestu bez obzira kojoj stranici portala pristupili.   
 • Traka omogućava jedinstvenu prijavu i odjavu s portala, filtriranje po uslugama, i jednostavno prelaženje iz e-informacija u usluge i obratno bez napuštanja portala e-Građani.
Nadalje, traka omogućava pristup profilu korisnika (Moj profil) i osigurava različite mogućnosti pregleda sadržaja poštujući pravila pristupačnosti. U navigacijsku traku ugrađene su i tipke za prilagodbu slabovidnosti, disleksiji kao i prilagodbu veličine pisma.
 • Nakon prijave u sustav, navigacijska traka pruža direktnu poveznicu na korisnički pretinac, gdje je jasno naznačen ukupan broj nepročitanih poruka bez obzira radi li se o porukama koje su upućene korisniku ili osobi/subjektu kojeg zastupa.
Zašto postoje razine sigurnosti?
Razine sigurnosti ovise o stupnju pouzdanja koje sredstvo elektroničke identifikacije pruža u odnosu na traženi ili utvrđeni identitet korisnika pri korištenju neke e-Usluge i prema tome razlikujemo tri sigurnosne razine:
 1. visoka sigurnosna razina (3)
 2. značajna sigurnosna razina (2)
 3. niska sigurnosna razina (1).
Kako razine sigurnosti utječu na moje korištenje sustava?
Servis e-Građani poznaje tri razine sigurnosti: Visoku razinu sigurnosti (3), Značajnu razinu sigurnosti (2) i Nisku razinu sigurnosti (1). e-Usluge i vjerodajnice razvrstane su u te tri kategorije sigurnosti. Bez obzira na to koju vjerodajnicu korisnik odabere, portal NIAS uslugama dostavlja isti set osobnih podataka (OIB te ime i prezime prijavljenog korisnika). Vjerodajnica Visoke razine sigurnosti (npr. e-osobna iskaznica) pruža pristup svim e-uslugama u sustavu. Dok vjerodajnice Značajne razine sigurnosti (npr. m-Token, Internet bankarstvo) pružaju pristup uslugama značajne i niske razine sigurnosti, vjerodajnice Niske razine sigurnosti pružaju pristup samo uslugama Niske razine sigurnosti (npr.e-Pass). Pregledajte usluge po razinama sigurnosti u katalogu usluga i vjerodajnice po razinama sigurnosti na listi prihvaćenih vjerodajnica.
Što je usluga Moj profil?
Korisnici se prijavom na portal e-Građani i korištenjem navigacijske trake automatski prijavljuju i u uslugu Moj profil. Moj profil sadrži sljedeće funkcionalnosti:
 • funkcionalnost korisnički definiranih prečica prema često korištenim elektronički uslugama
 • upravljanje korisnikovim akcijama:
  • Dodavanje nove grupe prečica
  • Postavke automatskih dozvola
  • Pregled povijesti pristupa na portal
  • Pregled korištenih vjerodajnica.
Što su e-Ovlaštenja i kako ih mogu koristiti?
Sustav e-Ovlaštenja omogućava automatsku autorizaciju prethodno autentificiranih NIAS korisnika kao zakonskih zastupnika drugih subjekata (npr. roditelja, poslovnih korisnika) unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, pružajući tako jedinstveno korisničko iskustvo u pristupu, prijavi i korištenju javnih e-usluga. Sustav omogućava npr. roditeljima korištenje određenih e-usluga u ime njihove maloljetne djece, dok zakonski ovlaštenim osobama omogućava korištenje javnih e-usluga u ime poslovnih subjekata. Isto tako daje mogućnost zakonskim zastupnicima npr. vlasnicima firmi da delegiraju svoja prava na druge osobe u istom ili drugom poslovnom subjektu, bilo na način da neku osobu mogu prethodno ovlastiti za daljnje upravljanje pravima za pristup određenim e-uslugama u ime tog poslovnog subjekta ili da sami neposredno upravljaju pristupnim pravima za druge osobe kojima žele dozvoliti pristup pojedinim e-uslugama.
 
e-Ovlaštenja omogućuje korisnicima sustava e-Građani: 
 1. Uvid u dobivena ovlaštenja ili prava pristupa (e-punomoći) na pojedine e-usluge u ime nekog poslovnog subjekta
 2. Davanje/primanje ovlaštenja za daljnje upravljanje pristupnim pravima u ime nekog poslovnog subjekta
 3. Davanje/primanje e-punomoći drugoj osobi u istom ili drugom poslovnom subjektu za pristup određenim e-uslugama.
Kako mogu koristiti usluge u ime svoje maloljetne djece?
Nakon prijave na portal, u desnom gornjem kutu ekrana navigacijske trake pojavljuje se ime osobe koja se prijavila na portal. Potrebno je kliknuti na strelicu koja se nalazi desno od imena prijavljenog korisnika čime se otvara padajući izbornik. U izborniku izaberite Promjena subjekta, čime se otvara prozor u kojem se nalazi popis maloljetne djece. Nakon što odaberete ime djeteta u čije ime želite djelovati, na trakici će se promijeniti ime trenutnog korisnika u ime djeteta, te ćete moći pristupiti uslugama u ime djeteta.
Ako nisam hrvatski državljanin, mogu li koristiti portal e-Građani?
Svi strani državljani mogu koristiti portal e-Građani ako posjeduju Osobni Identifikacijski Broj (OIB), temeljem kojeg mogu pribaviti jednu od vjerodajnica u Republici Hrvatskoj s liste prihvaćenih vjerodajnica.

Također EU/EEA građani mogu koristiti usluge ukoliko posjeduju neku od vjerodajnica iz EU/EEA država koje su priznate za prekogranično korištenje elektroničkih usluga.
Ako sam digitalni nomad i imam odobren boravak u Hrvatskoj, mogu li koristiti portal e-Građani?
Možete koristiti portal e-Građani tako da prvo ishodite Osobni Identifikacijski Broj (OIB). Temeljem OIB-a možete otvoriti bankovni račun i koristiti internet bankarstvo, a čiji je mobilni token na listi prihvaćenih vjerodajnica portala e-Građani.

Detaljnije upute kako doći do OIB-a možete pronaći na poveznici: Upute za dobivanje OIB-a.

Također kao EU/EEA građanin možete koristiti usluge ukoliko posjeduju neku od vjerodajnica iz EU/EEA država koje su priznate za prekogranično korištenje elektroničkih usluga.