Korisničke postavke usluge Moj profil

Ovdje ćete naći upute za promjenu postavki na stranici usluge Moj profil

Korisnička uputa za e-uslugu Moj profil


e-usluga Moj profil služi za administraciju korisnikovog jedinstvenog elektroničkog identiteta (e-ID) u Nacionalnom i autentifikacijskom sustavu (NIAS). Moj profil e-usluga je namijenjena krajnjem korisniku bilo koje elektroničke usluge koja za pristup traži jedinstvenu autentifikaciju putem NIAS-a. Korisnik svoj e-ID dokazuje korištenjem vjerodajnice uključene u NIAS.

Osnovni cilj je omogućiti krajnjem korisniku uvid u povijest svih prijava koje je putem NIAS-a napravio na različitim e-uslugama, nadzor nad korištenjem vjerodajnica, jednostavnim unosom e-mail adrese na koju korisnik želi primati obavijesti te podešavanje načina pristupa svakoj od e-usluga.