Obavijesti

Filtrirajte obavijesti po datumu:
29.04.2024.

Elektronička usluga e-Komunikacija dostupna i na portalu e-Građani

Dostupna je nova tehnički modernizirana elektronička usluga e-Komunikacija za komunikaciju i praćenje predmeta na sudu

03.04.2024.

e-postani policajac/policajka

Prijava za školovanje ili prekvalifikaciju elektroničkim putem kroz uslugu e-postani policajac/policajka

28.02.2024.

Usluga promjene izabranog liječnika eHZZO

Od ove godine možete jednostavnije promijeniti svoje izabrane liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštite kao što su liječnik obiteljske (opće) medicine, liječnik dentalne zdravstvene zaštite, liječnik zdravstvene zaštite žena i liječnik zdravstvene zaštite predškolske djece

12.02.2024.

Online upisi u 1. razred osnovne škole u šk. godini 2024./2025.

Na razini svih županija, osim Grada Zagreba koji će s online upisima započeti iduće godine, upisi u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2024./2025. provode se elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole

31.01.2024.

Na portalu e-Građani dostupno je 10 usluga za roditelje

Na portalu e-Građani dostupno je 10 usluga koje roditelji mogu koristiti u ime malodobnog djeteta

30.01.2024.

Kako ćete prepoznati potpuno integrirane usluge u novi portal e-Građani?

Usluge koje građani mogu koristiti u svoje osobno ime, u ime malodobnog djeteta i u ime poslovnog subjekta za kojeg imaju odgovarajuće ovlaštenje

25.01.2024.

e-Konzervatorska lokacijska informacija

Digitalna i javno dostupna usluga Ministarstva kulture i medija na portalu e-Građani kojom se uređuje zaštita kulturne baštine

24.01.2024.

eHZZO

eHZZO nova je elektronička usluga za fizičke osobe, a novost je da daje mogućnost roditeljima korištenja u ime malodobnog djeteta i omogućava predaju zahtjeva za izbor ili promjenu izabranog liječnika

08.01.2024.

Nove funkcionalnosti usluge e-Dugovanja (bivše e-Blokade)

Pregled, preuzimanje, otvaranje i zatvaranje računa, dodavanje primanja i naknada zaštićenih od ovrha, opozivi

07.01.2024.

Velika novost u e-Dnevniku – pravdanje izostanaka

Odsad će se moći i ovako pravdati izostanci učenika s nastave

05.01.2024.

Nova usluga mobilne aplikacije mPorezna s mogućnošću jednostavnijeg i bržeg podnošenja PO-SD obrasca koji i pretpopunjava izračune

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu sada mogu brže i jednostavnije, putem mobilne aplikacije mPorezna​ u samo par klikova, dostaviti obrazac PO-SD

1 2 3 4 5 6