e-postani policajac/policajka

Prijava za školovanje ili prekvalifikaciju elektroničkim putem kroz uslugu e-postani policajac/policajka

Usluga omogućava prijavu fizičkih osoba na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova RH za školovanje koje se vrši u sklopu Policijske akademije.

Punoljetni prijavitelji trebaju unijeti na prijavnoj formi tražene podatke i priložiti tražene dokumente. Za maloljetne prijavitelje to mogu učiniti njihovi roditelji.

Kasnija komunikacija s prijavljenim kandidatima o statusu njihove prijave kao i o statusu u selekcijskom postupku biti će im dostavljena u Korisnički pretinac kroz e-Građane, SMS-om i e-poštom.