Elektronička usluga e-Komunikacija dostupna i na portalu e-Građani

Dostupna je nova tehnički modernizirana elektronička usluga e-Komunikacija za komunikaciju i praćenje predmeta na sudu

Usluga e-Komunikacija omogućava komuniciranje sa sudovima u elektroničkom obliku, odnosno slanje i zaprimanje elektronički potpisanih dokumenata na sud te uvid u status predmeta.
 
Uključivanjem usluge u sustav e-Građani omogućeno je zaprimanje notifikacija o pošiljkama pristiglim sa suda (kroz Moj pretinac), a također je omogućeno elektroničko potpisivanje kroz aplikaciju preko platforme e/m potpis/pečat. Nova funkcionalnost usluge je Pregled ročišta u kojem korisnik može vidjeti sva zakazana ročišta po mjesecima uz mogućnost dohvata pojedinačnog predmeta i uvida u konkretan predmet u kojem je zakazano ročište.

Za pravne osobe/tijela najveća novina je sam način uključenja u e-Komunikaciju. Upis se provodi na način da ovlaštena osoba upisuje adresu elektroničke pošte u sustav, a upis dodatnih opunomoćenika se odvija kroz sustav e-Ovlaštenja i više se ne šalje zahtjev Ministarstvu pravosuđa i uprave radi upisa.
 
Stara usluga e-Komunikacija bit će dostupna do 5. svibnja 2024. kada se ista stranica gasi. Svi podaci o poslanim i primljenim pošiljkama, kao i svemu odrađenom u staroj e-Komunikaciji bit će vidljivi i u novoj.
 
Novi ažurirani korisnički priručnik je dostupan za preuzimanje na poveznici Priručnik za korištenje.

Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje potrebna je prijava u sustav e-Građani, putem NIAS elektroničke vjerodajnice značajne (2) ili više razine sigurnosti, te imati odgovarajući potpisni certifikat.