Usluga promjene izabranog liječnika eHZZO

Od ove godine možete jednostavnije promijeniti svoje liječnike iz primarnog zdravstvenog osiguranja što su liječnik obiteljske medicine, stomatolog, ginekolog za žene i pedijatar za djecu

Sada to možete obaviti, i bez odlaska drugom liječniku ili u HZZO, na portalu e-Građani kroz uslugu e-HZZO, redovno jednom godišnje bez navođenja razloga, a ako se čini prije isteka 12 mjeseci potrebno je navesti jedan od prihvatljivih razloga:
  • kada osigurana osoba promijeni mjesto prebivališta odnosno boravišta
  • kada osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta ili boravišta duže od tri mjeseca
  • kada izabrani doktor prestane raditi, promijeni sjedište ordinacije ili prestane biti ugovorni doktor HZZO-a.
Kao osigurana osoba možete izabrati doktora i izvan mjesta prebivališta, no nećete biti u mogućnosti ostvariti sve usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao što su kućna posjeta, primarna laboratorijska dijagnostika osim hitnih pretraga, patronažna zdravstvena zaštita, zdravstvena njega u kući te sanitetski prijevoz stoga je neovisno o toj mogućnosti preporuka HZZO-a da birate doktora najbližeg mjestu prebivališta.

Nakon ulaska u uslugu izaberite Izbor/promjena ugovornog doktora te pod Kriterijima pretrage upišete Naselje i Pretraži. Dobit ćete rezultate pretraživanja s legendom raspoloživosti te prema uputama možete podnijeti zahtjev za izborom ili promjenom doktora i u roku od 8 dana u Korisnički pretinac vaših e-Građana dobit ćete obavijest o vašem zahtjevu.