Radovi na unaprjeđenju sustava predviđeni su 30. srpnja 2021. od 7:00 do 9:00 sati. U tom periodu, povremeno je moguć otežan pristup portalu e-Građani. Hvala Vam na razumijevanju.

Postanite e-Građanin

Pristupite e-uslugama iz svog doma ili ureda

e-Usluge

Portal e-usluga za građane i poslovne korisnike koje pružaju tijela javnog sektora

e-Informacije

Informacije i upute o raznim životnim situacijama

Stranci u Hrvatskoj

Informacije i e-usluge za sve strane državljane s boravištem u Republici Hrvatskoj, digitalne nomade i državljane EU

Hrvati izvan Hrvatske

Informacije i e-usluge namijenjene Hrvatima izvan Hrvatske i njihovim potomcima

e-Vlada

Pregled svih tijela državne uprave