Upozoravamo sve primatelje poruka sa sljedećih mailova: info@hr-e-gradani.com, info@egradani.com, info@e-gradani-gov.org, info@e-gradani-gov.info, info@hzzo-portal.com i info@e-gradani-hr.com, da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke. Navedeni mailovi nisu službeni mailovi sustava e-Građani, ali se kao takvi žele lažno predstaviti.

Postanite e-Građanin

Saznajte kako koristiti e-usluge za sebe, maloljetno dijete ili za poslovni subjekt

e-Usluge

Portal e-usluga za građane i poslovne korisnike koje pružaju tijela javnog sektora

e-Informacije

Informacije i upute o raznim životnim situacijama

Stranci u Hrvatskoj

Informacije i e-usluge za sve strane državljane s boravištem u Republici Hrvatskoj, digitalne nomade i državljane EU

Hrvati izvan Hrvatske

Informacije i e-usluge namijenjene Hrvatima izvan Hrvatske i njihovim potomcima

e-Vlada

Pregled svih tijela državne uprave