Tehničko održavanje Korisničkog pretinca planirano je 11. prosinca 2022. u periodu od 01:00 do 09:00 sati. Tijekom radova će dolaziti do prekida u radu Korisničkog pretinca. Ostale usluge na portalu e-Građani će raditi uobičajeno. Hvala vam na razumijevanju.

Postanite e-Građanin

Pristupite e-uslugama iz svog doma ili ureda

e-Usluge

Portal e-usluga za građane i poslovne korisnike koje pružaju tijela javnog sektora

e-Informacije

Informacije i upute o raznim životnim situacijama

Stranci u Hrvatskoj

Informacije i e-usluge za sve strane državljane s boravištem u Republici Hrvatskoj, digitalne nomade i državljane EU

Hrvati izvan Hrvatske

Informacije i e-usluge namijenjene Hrvatima izvan Hrvatske i njihovim potomcima

e-Vlada

Pregled svih tijela državne uprave