Zbog nadogradnje poslovnog IT sustava HZZO-a, eUsluge u domeni HZZO-a neće biti dostupne u periodu od 29. svibnja 2024. od 15 sati do 1. lipnja 2024. do 12 sati.

Postanite e-Građanin

Saznajte kako koristiti e-usluge za sebe, maloljetno dijete ili za poslovni subjekt

e-Usluge

Portal e-usluga za građane i poslovne korisnike koje pružaju tijela javnog sektora

e-Informacije

Informacije i upute o raznim životnim situacijama

Stranci u Hrvatskoj

Informacije i e-usluge za sve strane državljane s boravištem u Republici Hrvatskoj, digitalne nomade i državljane EU

Hrvati izvan Hrvatske

Informacije i e-usluge namijenjene Hrvatima izvan Hrvatske i njihovim potomcima

e-Vlada

Pregled svih tijela državne uprave