Nove funkcionalnosti usluge e-Dugovanja (bivše e-Blokade)

Pregled, preuzimanje, otvaranje i zatvaranje računa, dodavanje primanja i naknada zaštićenih od ovrha, opozivi

Omogućen je pregled nenaplaćenih i isknjiženih dugovanja i potraživanja, preuzimanje dokumenata iz postupka provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u Fini i postupka stečaja potrošača (jednostavnog i redovnog) te je omogućeno otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa, dodavanje primanja i naknada zaštićenih od ovrhe, opoziv prijavljenih zaštićenih primanja i naknada, pregled zaštićenih računa i pregled svih primanja i naknada.
 
Građani sada mogu preuzeti sljedeće dokumente:
-     Potvrda o blokadi računa
-     Slika osnove za plaćanje
-     Specifikacija naplate
-     Očevidnik svih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate
-     Potvrda o isknjiženim osnovama za plaćanje
-     Obavijest o otvorenom zaštićenom računu
-     Obavijest o zatvorenom zaštićenom računu
-     Dokumentacija koju je Fina poslala potrošaču i koju je Fina zaprimila od nadležnog suda u jednostavnom postupku stečaja potrošača
-     Dokumentacija koju je Fina zaprimila od nadležnog suda u redovnom postupku stečaja potrošača.
 
Usluga nudi i pregled osnovnih pojmova i najčešćih pitanja vezanih za ovrhu na novčanim sredstvima u Fini, a korisnik može poslati općenit upit ili konkretan upit vezan za određenu osnovu za plaćanje (u tom slučaju mora upisati OIB ovršenika iz osnove za plaćanje i broj osnove za plaćanje).