eHZZO

eHZZO nova je elektronička usluga za fizičke osobe, a novost je da daje mogućnost roditeljima korištenja u ime malodobnog djeteta i omogućava predaju zahtjeva za izbor ili promjenu izabranog liječnika

Usluga omogućava:

1. predaju zahtjeva za izbor ili promjenu izabranog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja obuhvaća opću ili obiteljsku medicinu, dentalnu medicinu, ginekologiju i pedijatriju

2. pregled izabranih liječnika opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite
Kao osigurana osoba HZZO-a, možete slobodno izabrati doktora opće/obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. Žene uz to imaju pravo na izbor ginekologa, a roditelji predškolske djece biraju i pedijatra. Doktora birate za razdoblje od najmanje godinu dana i možete ga promijeniti po isteku tog razdoblja.
 
3. pregled realiziranih recepata u posljednjih 6 mjeseci s ukupnim iznosom pokrivenim od strane HZZO-a i eventualnom doplatom osiguranika
Prijavom na eGrađane osigurane osobe HZZO-a imaju uvid o realiziranim receptima
Ovom uslugom korisnik sustava e-Građani može na jednostavan način pregledati koliko je ukupno realizirao recepata za lijekove u zadnjih 6 mjeseci, te koliki je ukupni financijski iznos za preuzete lijekove koji uključuje iznos pokriven od strane HZZO-a i eventualnu doplatu osiguranika za preuzete lijekove.
Za svaki pojedini preuzeti lijek dostupne su informacije o: 
  • datumu preuzimanja lijeka,
  • nazivu samog lijeka s označenom jedinstvenom identifikacijom lijeka (ATK šifra lijeka)
  • količini preuzetog lijeka
  • informacija o financijskom iznosu koji je pokriven od strane HZZO-a i o iznosu eventualne doplate osiguranika
  • za svaki pojedini lijek naznačena je i ljekarna u kojoj je lijek podignut.
4. pregled i otkazivanje narudžbi na postupke zdravstvene zaštite evidentiranih u sustavu centralnih e-listi narudžbi  
Prijavom na eGrađane osigurane osobe HZZO-a imaju uvid o otvorenim narudžbama. Ovom e-uslugom moguć je uvid samo u one narudžbe koje su evidentirane u sustavu centralnih e-listi narudžbi. Točnost prikazanih podataka je u nadležnosti zdravstvenih ustanova:
  • omogućeno je na jednostavan način dohvatiti informacije o otvorenim e-narudžbama na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama
  • za svaki pojedini zdravstveni postupak naveden je točan datum kao i vrijeme zakazanog termina, te naziv zdravstvene ustanove u kojoj je rezerviran termin za taj zdravstveni postupak
  • omogućeno je otkazati termin svakog pojedinog zdravstvenog postupak na koji ste naručeni uz mogućnost navođenja razloga otkazivanja, te kontakt podataka (broj telefona, adresa e-pošte)
  • omogućena je pretraga slobodnih termina za zdravstvene postupke.
5. predaju zahtjeva za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja omogućava korištenje zdravstvenih usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Švicarskoj  
Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja vam omogućuje korištenje usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU-a, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj. Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili na engleskom jeziku European Health Insurance Card. Ako se kao osigurana osoba HZZO-a, za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice Europske unije (EU) i Europskog ekonomskog prostora (EEP - Norveška, Island i Lihtenštajn), a od 1. siječnja 2017. godine i Švicarske, iznenada razbolite, ozlijedite ili doživite nesreću, uz Europsku karticu imate pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a. 
Europska kartica zdravstvenog osiguranja pokriva troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se u inozemstvu javite kaže da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u Hrvatsku.
Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja nije liječenje (na primjer, kontrola visokog tlaka), te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod. Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga potreban je prethodan dogovor sa zdravstvenom ustanovom države u koju osoba namjerava otputovati.
Europska kartica nije alternativa putnom osiguranju te ne pokriva troškove planiranog liječenja. EKZO se koristi izravno kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao da ste osigurani u državi boravka, uz obvezu podmirenja participacije ako je plaćaju i osigurane osobe države boravka.
 
Za izdavanje kartice trebate se osobno obratiti regionalnom uredu ili područnoj službi HZZO-a, ili podnijeti zahtjev putem sustava e-Građani.
 
EKZO možete dobiti i na tzv. redomatu (sustavi za uvođenje elektroničkih redova čekanja), koji imaju dodatnu mogućnost trenutne izrade EKZO iskaznice u roku manje od minute i to upisom OIB-a/MBO-a osiguranika. Takvi redomati se nalaze u Regionalnom uredu HZZO-a u Zagrebu na adresama Klovićeva 1 i Jukićeva 12, u Regionalnom uredu HZZO-a u Splitu na adresi Obala Kneza Branimira 14, u Regionalnom uredu HZZO-a u Rijeci na adresi Slogin kula 1, te u Regionalnom uredu HZZO-a u Osijeku na adresi Ul. kralja Zvonimira 1B. Putem redomata izrađenu iskaznicu preuzimate odmah.
 
Kartica se izdaje besplatno, a uvjet za njezino izdavanje je uredna prijava na obvezno zdravstveno osiguranje. Ujedno se ne naplaćuje poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (tzv. "putno osiguranje").
Europska kartica zdravstvenog osiguranja važi do datuma koji je na njoj naveden, a u pravilu tri godine. Izdavanje nove kartice može se zatražiti u roku od 30 kalendarskih dana prije isteka važeće, a ako izgubite status osigurane osobe, morate karticu vratiti HZZO-u.