Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odabir doktora primarne zdravstvene zaštite

Kao osigurana osoba HZZO-a, možete slobodno izabrati doktora opće/obiteljske medicine i doktora dentalne medicine. Žene uz to imaju pravo na izbor ginekologa, a roditelji predškolske djece biraju i pedijatra

Promjena izabranoga doktora

Nakon proteka razdoblja od godine dana, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora, a unutar tog razdoblja promijeniti ga možete samo iz određenih razloga

Liste lijekova

Kao osigurana osoba HZZO-a ostvarujete pravo na lijekove s Osnovne i Dopunske liste lijekova

Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete uputiti pitanja Ministarstvu zdravstva vezana uz ostvarivanje vaših prava

Zovem doktora

Nova adresa na koju građani mogu iznijeti prigovor uvedena je jer Ministarstvo zdravstva i HZZO zaprimaju sve učestalije prigovore

Usluge e-Građana koje pruža Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Saznajte koje e-usluge nudi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje