Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Liste lijekova

Kao osigurana osoba HZZO-a ostvarujete pravo na lijekove s Osnovne i Dopunske liste lijekova

Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete uputiti pitanja Ministarstvu zdravstva vezana uz ostvarivanje vaših prava

eHZZO

Elektronička usluga eHZZO nova je usluga za fizičke osobe, a novost je da roditeljima daje mogućnost korištenja usluge u ime malodobnog djeteta i omogućava predaju zahtjeva za izbor ili promjenu izabranog liječnika

Zovem doktora

Nova adresa na koju građani mogu iznijeti prigovor uvedena je jer Ministarstvo zdravstva i HZZO zaprimaju sve učestalije prigovore