Liste lijekova

Kao osigurana osoba HZZO-a ostvarujete pravo na lijekove s Osnovne i Dopunske liste lijekova

Osnovna lista

Svi lijekovi s Osnovne liste lijekova mogu se primjenjivati za vrijeme bolničkog liječenja, a veći dio tih lijekova može se propisivati i na recept HZZO-a. HZZO u cijelosti osigurava plaćanje iznosa pune cijene lijekova s Osnovne liste lijekova koji su propisani na recept HZZO-a. Lijekovi se na recept HZZO-a mogu propisivati ako su zadovoljeni kriteriji HZZO-a za propisivanje lijeka na recept, a koji su navedeni u tekstu smjernice uz svaki pojedini lijek. Dio lijekova s Osnovne liste lijekova koji se primjenjuju u bolnici, a koji su iznimno skupi, stavljeni su i na Popis posebno skupih lijekova. Lijekove s Popisa posebno skupih lijekova u cijelosti financira HZZO.

Dopunska lista

Svi lijekovi s Dopunske liste lijekova mogu se propisivati na recept HZZO-a, ali i  primjenjivati za vrijeme bolničkog liječenja. Za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO osigurava pokriće dijela iznosa, a razliku do punog iznosa cijene originalnog pakiranja lijeka propisanog na recept HZZO-a plaća osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje. Dopunsko osiguranje HZZO-a ne pokriva iznos sudjelovanja za lijek s Dopunske liste lijekova koji je propisan na recept HZZO-a.
Svi lijekovi s Dopunske liste lijekova mogu se propisivati na recept uz pristanak pacijenta. 

Liječnik je osobu dužan upozoriti da je za lijek s Dopunske liste propisano sudjelovanje u cijeni lijeka. Lijek s Dopunske liste možete od svog liječnika zatražiti i sami, no da biste dobili recept morate udovoljavati uvjetima koji su navedeni u smjernicama za propisivanje lijekova.
 

Obje liste možete pretraživati po zaštićenom nazivu lijeka, nezaštićenom imenu, ATK šifri (šifri anatomsko - terapijsko - kemijskoj klasifikaciji). Za sve lijekove se mogu vidjeti puna cijena originalnog pakiranja sa i bez PDV-a, a za lijekove s Dopunske liste lijekova se mogu vidjeti i iznosi cijene koje pokriva HZZO i iznos sudjelovanja osigurane osobe u cijeni lijeka.
 
Putem HZZO-ove usluge "Realizirani recepti" dostupne u sustavu e-Građani možete pregledati recepte realizirane u ljekarnama u posljednjih šest mjeseci.