Osobni podaci o zdravlju

Vaše osobne podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik, a na zahtjev ih je obvezan na uvid dati vama, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori i sudbenoj vlasti 

Osobni podaci u zdravlju se smatraju posebnom kategorijom podataka čija je obrada u načelu zabranjena.

Vaše osobne podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik, a na zahtjev ih je obvezan dati na uvid vama, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori i sudbenoj vlasti.

Iznimno se takvi podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati u slučaju: 
  • dali ste izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka u jednu ili više određenih svrha
  • obrada je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada, procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama 
  • ako je obrada podataka nužna za zaštitu vaših životno važnih interesa ili drugih osoba, a vi niste fizički niti pravno u mogućnosti dati privolu
  • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu
  • obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanja visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda.

Uvid u dokumentaciju

Vaš liječnik je obvezan voditi točnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju.

Na zahtjev, obvezan ju je dati na uvid:
  • vama kao pacijentu
  • ministarstvu nadležnom za zdravstvo
  • tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima
  • Hrvatskoj liječničkoj komori
  • sudbenoj vlasti.  

Mjere zaštite

Liječnik ili druga odgovorna osoba koja obavlja zdravstvenu djelatnost obvezni su čuvati podatke o ambulantnom liječenju bolesnika 10 godina nakon završenog liječenja te zaštititi podatke od neovlaštenih izmjena, prijevremenog uništenja ili nedopuštenog korištenja. 
   
Posredstvom Središnjeg informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite (IISPZZ), vaši identifikacijski podaci odvojeni su od podataka o zdravlju. Pritom vaše podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik i to isključivo korištenjem svoje smart-kartice (kartica s ugrađenim čipom koju izdaje nadležna ustanova) i ukucavanjem vlastitog PIN-a.