Pokretanje poslovanja u Hrvatskoj

Registracija i pokretanje poslovanja u Hrvatskoj

Saznajte bitne informacije o registraciji i pokretanju poslovanja

Osnivanje obrta u Hrvatskoj

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt ili START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Osnivanje društva

Postupak osnivanja društva možete značajno skratiti odlučite li koristiti usluge poduzetničkog servisa HITRO.HR

Centar unutarnjeg tržišta EU

Ostvarite jedinstven pristup informacijama o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju ili kretanju na unutarnjem tržištu EU-a

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za neke uslužne djelatnosti morate ispuniti posebne uvjete, a njihov popis uz sve potrebne dozvole i troškove možete pronaći na jednom mjestu 

Detektivski poslovi

Imate li želju baviti se detektivskim poslovima ili detektivskom djelatnošću, trebate ispunjavati određene uvjete, tek tad vam se izdaje detektivska iskaznica

e-Autoškole

Usluga omogućava pravnim osobama i fizičkim osobama - obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranjem nove autoškole ili promjenu već upisanih podataka u registru autoškola

Registar poreznih savjetnika

Usluga omogućava elektroničku predaju obrazaca i potrebne dokumentacije s ciljem upisa u jedan od imenika/registara koje vodi Hrvatska komora poreznih savjetnika

Registar revizora povezan kao e-usluga u sustavu e-Građani

Registar revizora dostupan je kao e-usluga u sustavu e-Građani za fizičke i pravne osobe

e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169.  Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata

Sloboda pružanja usluga u Hrvatskoj

Sloboda pružanja usluga ne smije se ograničavati unutar Unije za državljane s poslovnim nastanom u drugim državama članicama

Priznavanje stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj

Saznajte više o opcijama priznavanja stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj

START Plus

E-usluga omogućava predaju zahtjeva za izdavanje određenih dozvola potrebnih za obavljanje djelatnosti u sljedećim područjima: klimatske promjene i zaštita ozonskog sloja, zaštita zraka, međunarodni cestovni promet, unutarnji cestovni promet i promet nekretnina