Potpore poslodavcima

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Saznajte više o mjerama aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta

Pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina dužan je obračunavati samo doprinos iz osnovice

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poticaji za zapošljavanje liječenih ovisnika

Saznajte koje poticajne mjere ostvarujete zapošljavanjem liječenih ovisnika o drogama