Temeljne obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu

Informirajte se o temeljnim obvezama poslodavaca iz područja zaštite na radu, o stručnim ispitima za stručnjaka zaštite na radu, te o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Svi poslodavci moraju imati organizirano obavljanje poslova zaštite na radu, što znači da moraju ili imati zaposlenog stručnjaka zaštite na radu (I. ili II. stupnja) ili mogu poslove zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenim osobama ili mogu sami voditi svoje poslove zaštite na radu uz zadovoljavanje uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu. Također, poslodavci su obvezni na propisani način provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način (osposobljavanje obavljaju sami poslodavci za svoje radnike pod uvjetom da u svojim redovima imaju osobu sa statusom stručnjaka zaštite na radu I. ili II. stupnja ili im to obavljaju ovlaštene osobe).

Svaki poslodavac ima obvezu izrade procjene rizika, odnosno njezine izmjene i dopune u propisanim uvjetima. Procjenu rizika poslodavac može izrađivati sam ako ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu. Obveza poslodavca je pregled i ispitivanje radne opreme te radnog okoliša (ispitivanje fizikalnih čimbenika - mikroklima, buka i rasvjeta) (ispitivanje kemijskih čimbenika - opasne radne tvari - prašine, plinovi, dimovi, biološki agensi i dr.) (ispitivanje bioloških čimbenika) čija periodika ispitivanja dolazi svake tri godine, naravno ako takva obveza proizlazi iz procjene rizika. Procjenu rizika poslodavac može dati izraditi i ovlaštenoj osobi dok ispitivanja radne opreme i radnog okoliša obavljaju isključivo ovlaštene osobe čiji popis se nalazi na sljedećoj poveznici Evidencije ovlaštenih osoba.

Stručni ispiti za stručnjaka zaštite na radu 

Stručne ispite za stručnjaka zaštite na radu (opći ili posebni, odnosno opći i posebni dio) obvezne su položiti sve osobe koje će obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavaca ili u ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu.

Stručni ispiti se prijavljuju na propisanom obrascu SIS-1, naslovljenim na "Služba za zaštitu na radu", Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

U prijavi je potrebno poslati:
  • ispunjeni obrazac
  • presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju
  • presliku izvatka iz sudskog registra poslodavca koji prijavljuje kandidata ili u kojoj kandidat radi (ako je zaposlen)

Ostale informacije vezane za polaganje se mogu pronaćii na poveznici stručni ispiti ili kod tajnica ispitne komisije na brojeve telefona:
  • 01/6109-236
  • 01/6106-675
Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita je 74,32 eura, a općeg i posebnog dijela stručnog ispita je 111,49 eura.

Popis propisa koji je potrebno poznavati prilikom polaganja općeg odnosno općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu možete pronaći u Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Pružanje prve pomoći radnicima na radu 

Ako poslodavac zapošljava najmanje dva radnika po lokaciji i smjeni, na prvih 50 radnika jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći te na svakih sljedećih 50 radnika još po jedan radnik.

Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu  odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći.

Navedeno osposobljavanje se može obavljati kod ovlaštenog specijalista medicine rada ili kod Hrvatskog crvenog križa.
 
Sve obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu pobrojane su i obrazložene u vodiču Obveze poslodavaca iz zaštite na radu.