Slobodne zone

Slobodne zone nude vam, osim prikladne lokacije, dodatne povlastice i olakšice za poslovanje

Slobodna zona je posebno ograđen i označen dio teritorija, a može se osnovati na području morske luke ili zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojem postoje uvjeti za rad slobodne zone.

Slobodne zone karakterizira režim poslovanja različit od režima na ostalom području države (carinski i porezni karakter), mora biti ograđena, označena i uređena tako da se promet robe i osoba u ili iz slobodne zone može odvijati samo kroz određene izlaze ili ulaze.

Trenutno u Republici Hrvatskoj posluje 11 slobodnih zona, od kojih je sedam kopnenih, a četiri su lučke slobodne zone.

Više o slobodnim zonama pročitajte na mrežnim stranicama udruge Hrvatske slobodne zone.