Slobodne zone

Slobodna zona je posebno ograđen i označen dio teritorija, a osniva se temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske na području morske ili zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojem postoje uvjeti za rad slobodne zone

Slobodnu zonu karakterizira režim poslovanja različit od režima na ostalom području države (carinski i porezni karakter), zona mora biti ograđena, označena i uređena tako da se promet robe i osoba u ili iz slobodne zone može odvijati samo kroz određene izlaze ili ulaze.
 
U Republici Hrvatskoj posluje šest slobodnih zona, od kojih su dvije kopnene u Zagrebu i Škrljevu, a četiri su lučke slobodne zone u Puli, Rijeci, Splitu i Pločama.
 
Slobodne zone dio su poduzetničke infrastrukture i to kao posebna potkategorija poduzetničkih zona, a osnivaju se temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o slobodnim zonama kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj.
 
Sve upite vezane uz slobodne zone možete poslati Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na javnost@mingor.hr.