Slobodne zone

Slobodna zona je posebno ograđen i označen dio teritorija, a osniva se temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske na području morske luke ili zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojem postoje uvjeti za rad slobodne zone

Slobodnu zonu karakterizira režim poslovanja različit od režima na ostalom području države (carinski i porezni karakter), mora biti ograđena, označena i uređena tako da se promet robe i osoba u ili iz slobodne zone može odvijati samo kroz određene izlaze ili ulaze.
 
Trenutno u Republici Hrvatskoj posluje šest slobodnih zona, od kojih su dvije kopnene, a četiri su lučke slobodne zone.
 
Više o slobodnim zonama pročitajte na stranicama udruge Hrvatske slobodne zone.
 
Slobodne zone dio su poduzetničke infrastrukture i to kao posebna potkategorija poduzetničkih zona, a osnivaju se temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o slobodnim zonama kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj.
 
Sve upite vezane uz slobodne zone možete poslati Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na javnost@mingor.hr