Kalendar plaćanja obveznih naknada

E-usluga Kalendar plaćanja obveznih naknada omogućuje ovlaštenim osobama pregled obveza poslovnog subjekta za nekoliko davanja

E-usluga Kalendar plaćanja obveznih naknada čiji je vlasnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, omogućuje ovlaštenim osobama pregled obveza poslovnog subjekta za sljedeća davanja: naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), HRT pristojba, članarina turističkim zajednicama, spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori i komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori. Obveznicima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma omogućeno je popunjavanje obrasca obračuna naknade (OKFŠ obrazac).
 
Korisnik prilikom svake prijave u uslugu vidi trenutno stanje obveza koje je evidentirano kod institucija nadležnih za obračun, analitičko praćenje i naplatu pojedine naknade. Uz pregled iznosa obveza i rokova plaćanja, u usluzi je moguće kreirati naloge za plaćanje koji se mogu izvršiti kroz Internet ili mobilno bankarstvo poslovnog subjekta. Nakon plaćanja obveze, novo stanje je vidljivo nakon što institucija nadležna za naplatu pojedine naknade evidentira uplatu i ažurira stanje u svojim evidencijama.

Uključene naknade

U uslugu su uključena sljedeća davanja i nadležne institucije:
  • naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma - Ministarstvo poljoprivrede,
  • naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI),
  • HRT pristojba – Hrvatska radiotelevizija,
  • članarina turističkim zajednicama - Porezna uprava,
  • spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod - Porezna uprava,
  • članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori - Porezna uprava,
  • komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori - Porezna uprava.

Kontakt

Kontakt centar Financijske agencije:  
Radno vrijeme:
pon – pet 7:30 do 22:00
sub: 8:00 do 13:00