Poticaji za zapošljavanje liječenih ovisnika

Saznajte koje poticajne mjere ostvarujete zapošljavanjem liječenih ovisnika o drogama

“Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja” projekt je s ciljem poticanja školovanja i zapošljavanja liječenih ovisnika te njihove društvene reintegracije.

U sklopu Projekta resocijalizacije provode se mjere aktivne politike zapošljavanja namijenjene liječenim ovisnicima obuhvaćene Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za koje je zadužen Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Poticajne mjere

Neke od mjera koje možete kao poslodavac iskoristiti su:
 
  • sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a te onih koji se nalaze u otkaznom roku
  • financiranje obrazovanja posebnih skupina prema potrebama tržišta rada
  • sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina u programima javnih radova
  • informiranje nevladinih organizacija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o mjeri javnih radova, načinu izrade programa i ostvarivanju partnerstva u provedbi mjere javnih radova
  • informiranje o mogućnostima sufinanciranja zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika putem Mjera aktivne politike zapošljavanja.

Detaljan pregled Mjera aktivne politike zapošljavanja nalazi se na Mjere aktivne politike zapošljavanja.