Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poticaji se odnose na:
 • subvenciju plaće
 • sufinanciranje troškova obrazovanja
 • sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada
 • subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • financiranje troškova stručne podrške
 • potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom
 • sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama.

Više o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom pročitajte na mrežnim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili na poveznici Zavod/Poticaji.
 
Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom - kvota
Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih.

Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način:
 • primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom
 • primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije
 • sklapanjem ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom
 • primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom
 • stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom. 

Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 20 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.