Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Poticaji se odnose na:
 • subvenciju plaće
 • sufinanciranje troškova obrazovanja
 • sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada
 • sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada
 • naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • sufinanciranje troškova stručne podrške
 • posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
 • potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Više o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom pročitajte na mrežnim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili na poveznici Zavod/Poticaji.


Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom - kvota

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih.

Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način:
 • primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom
 • primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije
 • sklapanjem ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom
 • primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom
 • stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom. 

Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 20 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.
  
Od 1. travnja 2020. godine, poslodavci u radno intenzivnim industrijama trajno su oslobođeni kvotne obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, a samim time i obveze plaćanja novčane naknade.