START - jedan korak do poslovanja

Usluzi se može pristupiti preko portala e-Građani, odabirom usluge koja se u Katalogu usluga nalazi pod temom Poslovanje, ili direktno na poveznici start.gov.hr

Putem STARTA moguće je u potpunosti elektroničkim putem upisati društvo u sudski registar (Ministarstvo pravosuđa i uprave) i Registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku) ili upisati Obrt u Obrtni registar (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) i registar poreznih obveznika (Porezna uprava) te obaviti sljedeće usluge:
  • Upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja (Porezna uprava)
  • Predati zahtjev za otvaranje transakcijskog računa u banci
  • Registraciju u sustav HZMO-a.

START nudi u potpunosti digitalni proces pokretanja poslovanja. Korisnici dokumentaciju ne dostavljaju u papirnatom obliku niti trebaju dolaziti u nadležne institucije.

Uplatu sudskih i upravnih pristojbi te temeljnog kapitala moguće je obaviti elektroničkim putem, karticama.

Minimalan broj potrebnih podataka unose putem interneta po načelu „samo jednom“, a START zatim razmjenjuje podatke s povezanim institucijama, koje izdane dokumente i prijave dostavljaju sustav, gdje ih korisnik preuzima u elektroničkom obliku.

Kada se trgovačko društvo osniva putem STARTA, nema troška javnobilježničke ovjere akata, a sudska pristojba je 50% niža nego kod drugih načina osnivanja.

Obzirom da je sustav START zasad dostupan samo za hrvatske državljane, državljani drugih država mogu registrirati trgovačko društvo fizičkim odlaskom na Hitro.hr servis ili na trgovački sud, kao i kod javnog bilježnika.