Registracija i pokretanje poslovanja u Hrvatskoj

Saznajte bitne informacije o registraciji i pokretanju poslovanja

Prva opcija: Imate slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj ukoliko ste iz države EU-a/EGP-a ili iz treće zemlje. Pritom poslovni nastan pritom može biti kroz pravni oblik obrta ili trgovačkog društva, odnosno podružnice.
 
Druga opcija: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj državi EU-a/EGP-a, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za niz djelatnosti. U takvim slučajevima nemate obvezu registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, već je potrebno nadležnom tijelu putem e-pošte dostaviti izjavu o prekograničnom pružanju usluga i potvrdu o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a.
 
Pritom je važno provjeriti postoje li uvjeti ishođenja odobrenja za uslužne djelatnosti.
 

Hrvatski državljani

Sustav START omogućuje integrirano elektroničko pokretanje poslovanja za trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrte:
 • bez fizičke prisutnosti pri bilo kojem tijelu
 • bez bilježničke ovjere uz ponuđene standardizirane verzije osnivačkog akta
 • bez pečata
 • uz upola nižu sudsku pristojbu za trgovačka društva i bez plaćanja naknade za obrt.
 
Do registracije čeka se svega nekoliko odnosno najviše 5 radnih dana.
 
Sustav dostavlja informacije odabranoj banci nakon čega je potreban odlazak u istu kako bi se otvorio račun.
 
e-usluga START
 
Tehnički uvjeti za pristup e-usluzi:
 • aktivan Korisnički pretinac u sustavu e-Građani
 • korisnik je hrvatski državljanin sa aktivnim prebivalištem/boravištem u RH koji posjeduje vjerodajnicu visoke razine sigurnosti odnosno certifikat s kvalificiranim elektroničkim potpisom (elektronička osobna iskaznica- eOI ili FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju)
 • čitač kartice i instalacija odgovarajućeg programskog paketa zajedno s aktivacijom e-Osobne.
 
Uvijek je dostupna korisnička podrška.
 
Za osnivanje ostalih vrsta trgovačkih društava osnivanje je moguće samo uz podršku Hitro.hr servisa i/ili javnog bilježnika.
 

 

Državljani EU-a/EGP-a  

Obzirom je sustav START zasad dostupan samo za hrvatske državljane, državljani EU/EGP prostora mogu registrirati trgovačko društvo putem dvije opcije:
 
Prva opcija: osnivanje elektroničkim putem, uz dodatne korake fizičkim putem
 
Usluga e-Osnivanje dostupna je putem odgovarajuće eIDAS vjerodajnice iz države EU-a/EGP-a te omogućuje elektronički upis trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.) u sudski registar:
 • bez bilježničke ovjere uz ponuđene standardizirane verzije osnivačkog akta
 • bez pečata
 • uz upola nižu sudsku pristojbu za trgovačka društva
 • uz obveznu fizičku prisutnost prilikom registracije kod Porezne uprave i za obvezna socijalna osiguranja.
 
Do registracije čeka se svega nekoliko odnosno najviše 5 radnih dana.
 
Druga opcija: sve fizičkim putem
 
Potreban je dolazak u
 1. Hitro.hr ured, kada je dodatno potrebno otići i kod javnog bilježnika ili
 2. samo kod javnog bilježnika, bez odlaska u Hitro.hr ured.
 
Uz gore navedeno, potrebna je i odvojena prijava pri sljedećim institucijama:
 1. Porezna uprava
 2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - prosljeđuje podatke Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
 3. Državni zavod za statistiku (bez naknade) - registar@dzs.hr
 
Državljani EU-a/EGP-a prostora obrt mogu otvoriti pri županijama i Gradu Zagrebu te se upisuju i obrtni registar.

 

Državljani trećih zemalja  

Državljani trećih zemalja mogu registrirati trgovačko društvo i obrt isključivo fizičkim putem kako je navedeno pod drugom opciju (gore)
 
Dodatne informacije:
 
Promjena pravnog oblika - preoblikovanje trgovačkog društva
 
Zatvaranje poduzeća - prestanak društva u skraćenom postupku, bez likvidacije