e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169.  Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata

Usluga e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata omogućava građanima i pravnim osobama predaju zahtjeva za izdavanjem vodopravne dozvole. Zahtjev se predaje Hrvatskim vodama. Predani e-zahtjevi za izdavanjem vodopravnih dozvola mogu se pregledati, dopuniti, preuzeti i ispisati u PDF obliku.
 
Proces podnošenja e-Zahtjeva za izdavanjem vodopravnih akata:
 • Odaberite uslugu
 • Odaberite željenu vjerodajnicu s liste, unesite i potvrdite podatke vjerodajnice
 • Po uspješnoj prijavi, pristupate sustavu i nalazite se na pretrazi zahtjeva
 • Odaberite opciju za unos zahtjeva za izdavanjem vodopravne dozvole
 • Ispunite tražene podatke, priložite potrebne dokaze i potvrdite unos zahtjeva
 • Zahtjev je moguće predati na dva načina:
  • digitalno potpisani zahtjev predati putem aplikacije
  • ispis zahtjeva, potpisati ga i dostaviti poštom ili osobno u ispostavu Hrvatskih voda na adresu koja je naznačena na ispisanom zahtjevu              
 • Nakon odobrenja, zahtjevu će biti priložena Vaša vodopravna dozvola u PDF obliku. 
U slučaju da zahtjev nije potpun ili postoji neki drugi problem, službena osoba Hrvatskih voda će Vas kontaktirati i dati Vam daljnje upute.