Registar poreznih savjetnika

Usluga omogućava elektroničku predaju obrazaca i potrebne dokumentacije s ciljem upisa u jedan od imenika/registara koje vodi Hrvatska komora poreznih savjetnika

Porezni savjetnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva kao djelatnost koja je u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske te koja osigurava pravilnu primjenu poreznih propisa za sve porezne obveznike.

Porezno savjetništvo obuhvaća djelatnosti davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanja u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrade poreznih prijava, a moguće je obavljati i poslove vođenja poslovnih knjiga, izrade financijskih izvješća, poslove vještačenja po odluci poreznog tijela te sudjelovati u upravnim sporovima.

Putem usluge omogućeno je podnošenje:
  •  zahtjeva za upis/promjenu podataka u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika;
  •  zahtjeva za upis/promjenu podataka u Registru samostalnih djelatnosti i trgovačkih društava za porezno savjetništvo
  •  zahtjeva za upis/promjenu podataka u Registar stranih poreznih savjetnika
  •  zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad
Poreznim savjetništvom mogu se baviti samo fizičke osobe kojima je Komora dala odobrenje za rad.