Registar revizora povezan kao e-usluga u sustavu e-Građani

Registar revizora dostupan je kao e-usluga u sustavu e-Građani za fizičke i pravne osobe

Aplikacija Registar revizora sukladno odredbama članka 34. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17) obuhvaća sljedeće registre:
  • registar revizorskih društava
  • registar samostalnih revizora
  • registar ovlaštenih revizora
  • registar revizorskih vježbenika
  • registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica
  • registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja i
  • registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji.
Putem Registra revizora kao e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe, Ministarstvu financija može se podnijeti zahtjev za upis promjene u registrima i svi ostali zahtjevi koji se podnose temeljem Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17) i pripadajućih podzakonskih propisa, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS-a).

Prilikom podnošenja zahtjeva putem aplikacije Registar revizora kao e-usluge podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom. Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku podnošenja zahtjeva.

Korisnicima se omogućuje obavljanje svih potrebnih radnji u svrhu ishođenja odobrenja za rad odnosno registraciju te promjene podataka u odgovarajućim registrima, što uključuje predaju zahtjeva elektroničkim putem, odnosno upisa u registar i ishođenja odobrenja za rad elektroničkim putem.

Korisnici imaju uvid u javne podatke registara, unos i pregled unesenih zahtjeva, preuzimanje rješenja/odluka, uvida u izrečene nadzorne mjere te unos i uvid u podatke o edukacijama.

Prekogranični korisnici – strani državljani autentificiraju se putem NIAS-a.