Studentski standard

Studentski smještaj

Ako studirate izvan mjesta prebivališta, pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima možete ostvariti prijavom na natječaje pružatelja usluge subvencioniranog stanovanja, odnosno studentskih centara ili visokih učilišta

Subvencionirana prehrana

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata pravo na subvencioniranu prehranu ostvaruju studenti u redovitom statusu putem studentske iskaznice

Prijevoz studenata s invaliditetom

Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom svake akademske godine provodi se javni poziv za dodjelu novčane potpore

Internet za studente

Uz mogućnost besplatnog pristupa na internet studentima se prvenstveno želi olakšati proces studiranja, što uključuje pristup obrazovnim, znanstvenim i raznim informativnim sadržajima te mogućnost on-line obavljanja administrativnih poslova vezanih uz studiranje

Subvencije školarina na visokim učilištima vrhunskim sportašima

Dodjelom subvencija želi se pomoći svim onim športašima koji uz uspješnu športsku karijeru žele steći i visoko obrazovanje

Studentski poslovi

Zakonom o obavljanju studentskih poslova uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova