Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika

Stručni ispiti za odgojno-obrazovne radnike

Nakon pripravničkog staža, tijekom kojeg se odgojno-obrazovni radnici početnici osposobljavaju za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, stručni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom

Napredovanje u zvanje odgojno-obrazovnih radnika

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije mogu napredovati u zvanje: mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik