Predškolski odgoj i obrazovanje

Upis u dječji vrtić

U predškolskoj dobi djeca stječu temeljna znanja, fizičke i društvene vještine

Program predškole

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju

Vrtić u bolnici

Za djecu rane i predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema, u suradnji dječjih vrtića i bolnica ustrojeno je pri bolnicama sedam predškolskih programa za bolesnu djecu u Zagrebu, Sisku, Zadru, Splitu i Rijeci

Kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi

Ne smatra se svaki rad s djecom odgojno-obrazovnom djelatnošću, a za provođenje kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi potrebno je program verificirati pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja