Vrtić u bolnici

Za djecu predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema, u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojeno je pri bolnicama šest programa za bolesnu djecu u Zagrebu, Sisku, Zadru i Rijeci

Za djecu predškolske dobi koja zbog zdravstvenih teškoća ne mogu pohađati predškolske ustanove, ustrojeni su programi predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama, u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojeno je šest programa  i to u:
  • Zagrebu (Klinika za dječje bolesti Zagreb i KBC Zagreb)
  • Sisku (Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“)
  • Zadru (Opća bolnica u Zadru)
  • Rijeci (KBC Rijeka - Kantrida).
Dječji vrtić „Bukovac“ u suradnji s KBC Zagreb i Dječji vrtić „Izvor“ u suradnji s Klinikom za dječje bolesti Zagreb imaju ustrojene programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu.Takve programe provode i Dječji vrtić „Sisak Stari“ i Dječji vrtić „Sisak Novi“ u suradnji s Općom bolnicom „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.

Opća bolnica u Zadru ima ustrojen program predškolskog odgoja i obrazovanja u suradnji s Dječjim vrtićem „Sunce“, a u Rijeci Dječji vrtić „Rijeka“ ima program predškolskog odgoja i obrazovanja u KBC Rijeka - Klinici za pedijatriju na Kantridi.
 
U programu predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama ostvaruju se bitne zadaće:
  • stvaranje pozitivnog socio-emocionalnog okruženja odnosno odgojne sredine koja zadovoljava dječje potrebe u specifičnim bolničkim uvjetima
  • poticanje motoričkog i spoznajnog razvoja te utjecaj na druga područja razvoja kojima se važnost povećava usporedno s odrastanjem djeteta čime se uspostavlja ravnoteža između djetetovih potreba i mogućnosti
  • pravilno i pravovremeno prepoznavanje i zadovoljavanje osobnih potreba podržavanjem razvoja samopouzdanja i samopoštovanja i jačanjem socijalnih vještina
  • uvažavanje specifičnosti dobi, zdravstvenog stanja i individualnih potreba djece
  • utjecaj na zadovoljavanje djetetovih potreba za govornim izražavanjem, stjecanjem novih znanja i kreativnošću
  • omogućuje se članovima obitelji da nazoče radu s djecom i u njemu aktivno sudjeluju. 
Odgojiteljice provode odgojno-obrazovni rad s djecom od godine dana do polaska u školu. Osim u pr<ostorima vrtića, rad se odvija, prema potrebi i individualno, uz krevet pacijenata na svim odjelima, u čekaonici-igraonici dnevne onkološke bolnice, na odjelu onkologije, u suradnji s radnim terapeutom odjela. Sve aktivnosti se odvijaju prema nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, vodeći računa o zdravstvenom i psihološkom stanju djece. Roditeljima i djeci omogućena je besplatna posudba knjiga, društvenih igara i didaktičke opreme iz prostorija vrtića. U okviru djelatnosti vrtića u bolnici, organizirane su i tkalačke radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta a svoje radove djeca nose domovima kao suvenire i dokaz humanizirane bolnice.