Upis u dječji vrtić

U predškolskoj dobi djeca stječu temeljna znanja, fizičke i društvene vještine

Pedagoška godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić roditelji, udomitelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji)  podnose nakon što vrtići objave plan upisa djece u sljedeću pedagošku godinu.

Popis vrtića u Hrvatskoj, uz mogućnost pretraživanja, možete naći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja

Pregled vrtića.

Popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata s uputama objavljuje se tijekom upisnog razdoblja na internetskim stranicama osnivača i/ili dječjeg vrtića.


Rezultati i pravo na žalbu

Rezultati upisa objavljuju se na internetskim stranicama dječjeg vrtića a žalbu je moguće izjaviti u roku od 15 dana od objave rezultata upravnom vijeću dječjeg vrtića ili ravnatelju, ovisno kako  je propisano Pravilnikom o upisu u dječji vrtić.

Ugovor o ostvarivanju programa sklapa se u kolovozu, najkasnije do 1. rujna.
 

Prednost pri upisu

Prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Ako dječji vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju:

  • djeca roditelja invalida Domovinskog rata,
  • djeca iz obitelji s troje ili više djece,
  • djeca oba zaposlena roditelja,
  • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,
  • djeca samohranih roditelja,
  • djeca jednoroditeljskih obitelji,
  • djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
  • djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima,
  • djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.


Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.

Upisi u dječje vrtiće mogu se provoditi elektroničkim putem.
 

Upisi djece u dječji vrtić tijekom pedagoške godine 

Mogućnost upisa djeteta u dječji vrtić tijekom pedagoške godine postoji ukoliko je vrtiću preostalo slobodnih mjesta. Upisni postupak istovjetan je prethodno opisanome, a o upisu djeteta u dječji vrtić odlučuje upravno vijeće vrtića koje je o odluci obvezno izvijestiti roditelje unutar 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na odluku upravnog vijeća roditelji imaju pravo izjaviti žalbu. 
 

Cijena vrtića

Ekonomska cijena smještaja djeteta u redovite programe dječjeg vrtića u prosjeku iznosi 294 EUR mjesečno. Visinu ekonomske cijene odlučuje osnivač dječjeg vrtića.