Upis u dječji vrtić

U predškolskoj dobi djeca stječu temeljna znanja, fizičke i društvene vještine

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić roditelji, udomitelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji)  podnose nakon što vrtići objave plan upisa djece u sljedeću pedagošku godinu, a to je u pravilu tijekom trajanja mjeseca svibnja. Pedagoška godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.
Popis vrtića u Hrvatskoj, uz mogućnost pretraživanja, možete naći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja

Pregled vrtića.

Uza zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić potrebno je priložiti:
 • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta
 • potvrdu o radnom statusu roditelja
 • popunjen upitnik koji se dobiva u svakom vrtiću.

Popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata s uputama gdje ih pribaviti objavljuje se na vratima dječjeg vrtića tijekom upisnog razdoblja. 

Rezultati i pravo na žalbu

Rezultati upisa objavljuju se najkasnije do kraja lipnja, a žalbu je moguće izjaviti u roku od 15 dana od objave rezultata. Žalba se upućuje upravnom vijeću dječjeg vrtića.

Ugovor o ostvarivanju programa sklapa se u kolovozu, najkasnije do 1. rujna.

Za djecu s teškoćama u razvoju, ugovori se sklapaju na određeno vrijeme, najčešće do tri mjeseca radi uključivanja djeteta u odgovarajući program zbog dobrobiti i praćenja napretka djeteta.

Prednost pri upisu

Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu imaju djeca:

 • roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • zaposlenih roditelja
 • samohranih roditelja
 • iz udomiteljskih obitelji
 • iz obitelji s troje ili više djece
 • s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je moguće integrirati u redoviti program
 • koja za godinu dana kreću u školu
 • roditelja koji primaju doplatak za djecu.


Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.

Upisi djece u dječji vrtić tijekom trajanja pedagoške godine 

Mogućnost upisa djeteta u dječji vrtić tijekom trajanja pedagoške godine postoji ukoliko je vrtiću preostalo slobodnih mjesta. Upisni postupak istovjetan je prethodno opisanome, a o prijmu djeteta u dječji vrtić odlučuje upravno vijeće vrtića koje je o odluci obvezno izvijestiti roditelje unutar 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na odluku upravnog vijeća roditelji imaju pravo izjaviti žalbu. 

Cijena vrtića

Ekonomska cijena smještaja djeteta u redovite programe dječjeg vrtića u prosjeku iznosi između 1500 i 2500 kuna mjesečno. Visinu ekonomske cijene odlučuje osnivač dječjeg vrtića.

Roditelji su obvezni platiti dio ekonomske cijene dječjeg vrtića koja u većini gradova i općina ne premašuje 800 kuna.