Učeničke i studentske stipendije

Stipendiranje učenika škola nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodjeljuje učenicima škola nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera stipendije od 106,18 EUR mjesečno

Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti svake akademske godine provodi se javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

Stipendiranje studenata pomorskih fakulteta

Ako ste redoviti student pomorskog fakulteta, možete se prijaviti za stipendiju od 159,27 EUR mjesečno koju dodjeljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Kadeti Oružanih snaga RH

Kadeti Oružanih snaga RH su studenti vojnih studijskih programa odnosno posebnih studijskih programa ustrojenih za potrebe Oružanih snaga RH u koje je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike