Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti svake akademske godine provodi se javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti.

Studiji u STEM područjima znanosti

Studijima u STEM područjima znanosti smatraju se studiji u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studiji kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, sveučilišni magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i magistar poslovnih informacijskih sustava.
 

STEM nastavnički studiji

STEM nastavničkim studijima smatraju se studiji kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv sveučilišni magistar edukacije informatike.

Dodjela državnih stipendija

Ministar nadležan za visoko obrazovanje do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.
 
Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM studija i STEM nastavničkih studija.

Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu, a objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnose se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, dostupnoj na adresi koja se objavljuje u sklopu Javnog poziva.

Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na račun korisnika stipendije.