Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnoga sustava

Odgoj i obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021.do 2027. godine te pripadajući Akcijski plan za 2021. i 2022. godinu dokumenti su koji sadrže mjere i aktivnosti za uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav te pružanje potpore na svim razinama