Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Odabir srednje škole

Pri odabiru srednje škole savjete i pomoć možete potražiti od nastavnika, stručnih službi škole ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U odabiru srednje škole može vam pomoći i Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice kojom https://srednje.e-upisi.hr pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ)

Vrste srednjih škola

Gimnazije vas pripremaju za nastavak obrazovanja, strukovne škole za uključivanje na tržište rada, a umjetničke škole vam omogućuju stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti u umjetničkim područjima

Umjetničko obrazovanje

Srednje obrazovanje možete steći i u umjetničkim srednjim školama: likovnim, glazbenim i plesnim

Upis učenika u I. razred srednje škole u razredne odjele za sportaše

Saznajte kako ostvariti dodatne bodove za upis u razredne odjele za sportaše

Državna matura

Državna matura kao polaganje standardiziranog nacionalnog završnog ispita prvi put je provedena u hrvatskim školama u školskoj godini 2009./2010.

Učenički domovi

Polazite li srednju školu izvan mjesta stalnog boravka, možete za vrijeme školovanja stanovati u učeničkom domu i koristiti subvencionirani smještaj i prehranu

Pedagoške mjere u srednjoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, opomene pred isključenje i isključenja iz škole

Školovanje za zanimanje policijskog službenika

Informirajte se o uvjetima i načinima školovanja za zanimanje policijskog službenika

Državna vatrogasna škola

Državna vatrogasna škola (DVŠ) osnovana je uredbom Vlade Republike Hrvatske 30. rujna 2020. godine kao javna ustanova