Državna matura

Državna matura kao polaganje standardiziranog nacionalnog završnog ispita prvi put je provedena u hrvatskim školama u školskoj godini 2009./2010.

Državnom maturom provjeravaju se i vrednuju postignuta znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su prethodno stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima.

Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se time dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava nastavak daljnjeg školovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Ispite priprema i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature propisani su Pravilnikom

Pravilnik o polaganju državne mature.

Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Službu za podršku korisnicima na adresu e-pošte matura@skole.hr i info.centar@ncvvo.hr te broj telefona 01/4501-899 za pitanja vezana uz ispite državne mature.

Tko polaže državnu maturu

Državna matura obvezni je završni pisani ispit koji učenici gimnazija polažu nakon završetka četvrtog razreda.

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako žele nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta.

Također ispite državne mature mogu polagati i ostali pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te pristupnici koji su izvan Republike Hrvatske završili ili završavaju srednje obrazovanje usporedivo sa četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj.