Državna vatrogasna škola

Državna vatrogasna škola (DVŠ) osnovana je uredbom Vlade Republike Hrvatske 30. rujna 2020. godine kao javna ustanova

Škola je osnovana za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva te je ista upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 25.2.2021. Sjedište DVŠ je u Zagrebu, Ksaverska cesta 107.

Djelatnost Vatrogasne škole je:
  • Formalno obrazovanje

Izrada i predlaganje programa obrazovanja/kurikuluma za stjecanje odgovarajućih kvalifikacija te provedba obrazovanja za:

- stjecanje kvalifikacije na razini 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) odnosno trogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva;

- stjecanje kvalifikacije na razini 4.2. HKO-a odnosno četverogodišnje strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva;

- usavršavanje na razini 5. HKO-a odnosno strukovno specijalističko usavršavanje uz najmanje dvije godine vrednovanog iskustva, osim programa koji pripadaju sustavu visokog obrazovanja.
  • Neformalno obrazovanje

- osposobljavanje u sustavu vatrogastva
- temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca
- osposobljavanje kojim se stječu vatrogasna zvanja
- osposobljavanje u području zaštite od požara
- osposobljavanje i usavršavanje u području zaštite na radu
- organiziranje i provođenje seminara, tečajeva, radionica i vježbi za potrebe sustava vatrogastva te podizanja svijesti građana i djece.
 
DVŠ uz obrazovanje obavlja:
  • izdavačku, bibliotečnu, informatičku djelatnost vezanu uz obrazovanje za vatrogasnu djelatnost
  • pružanje usluge smještaja polaznicima DVŠ
  • ispitivanje vatrogasnih vozila, uređaja, opreme, sredstava za gašenje, alata te zaštitne i druge osobne vatrogasne opreme i sredstava koja vatrogasci koriste na vatrogasnim intervencijama
  • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih sustava i uređaja za gašenje požara
  • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara te vještačenje vatrogasnih aparata
  • ispitivanje radne opreme
  • ispitivanje spasilačko - vatrogasnih vozila, uređaja i sredstava za gašenje i spašavanje
  • druge djelatnosti za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva.
 
DVŠ ima tri podružnice, Odjel Rijeka, Odjel Split i Odjel Osijek, a koje su ustrojbene jedinice DVŠ. Podružnice obavljaju dio djelatnosti DVŠ, a koji se odnosi na formalno i neformalno obrazovanje.
Za više informacija i aktualne natječaje posjetite stranice Državne vatrogasne škole.