Školovanje za zanimanje policijskog službenika

Informirajte se o uvjetima i načinima školovanja za zanimanje policijskog službenika

Kako biste se školovali i zaposlili kao policijski službenik morate zadovoljavati neke opće uvjete.

Uvjeti školovanja za zanimanje policajac/ka 

Osoba koja se želi školovati mora:
  • imati hrvatsko državljanstvo
  • imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju
  • nemati navršenih 28 godina na dan početka nastave         
  • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
  • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
  • biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe
  • ne smije biti član političke stranke.

Načini školovanja

Ovisno o potrebama popunjavanja broja zaposlenih u policiji i temeljem Zakona o policiji, Policijska škola "Josip Jović" provodi tri oblika temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac/ka:
  • Redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz treći i četvrti razred
Ako Ministarstvo unutarnjih poslova donese odluku o školovanju redovitog srednjoškolskog obrazovanja kroz treći i četvrti razred Policijske škole, tada se na školovanje primaju maloljetne osobe koje su upisale civilnu srednju školu, i to nakon završenog drugog razreda srednje škole. Da bi uopće počeli pohađati srednju školu, morate zadovoljavati opće uvjete te zadovoljiti na testiranjima.
U ovom slučaju školovanje traje dvije školske godine i čitavo vrijeme školovanja polaznici škole smješteni su na Policijskoj akademiji.
  • Srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac/policajka
Riječ je o školovanju odraslih u trajanju od 10 mjeseci. Srednjoškolsko obrazovanje odraslih namijenjeno je punoljetnim građanima koji su završili srednju školu u trajanju od tri ili četiri godine. 
Nakon donošenja Odluke o provođenju srednjoškolskog obrazovanja odraslih, MUP raspisuje natječaj na koji se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje zadovoljavaju opće uvjete.
Osoba mora biti mlađa od 28 godina na prvi dan nastave Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.
S kandidatima koji su zadovoljili na testiranjima obavlja se motivacijski razgovor, koji se također vrednuje.
Tijekom školovanja polaznici su smješteni na Policijskoj akademiji.
  • Temeljni policijski tečaj

Temeljni policijski tečaj  se provodi i traje sukladno odluci Ravnateljstva policije, a namijenjen je državnim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova ili drugih ministarstava koji su završili srednju školu ili visoko obrazovanje, a raspoređeni su ili premješteni na radna mjesta policijskih službenika.
Tijekom školovanja polaznici s adresom stanovanja izvan zagrebačke županije smješteni su na Policijskoj akademiji.
S polaznicima svih oblika obrazovanja sklapa se ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova.

Testiranje

Kandidati za školovanje moraju imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost te ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti.

Psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost provjerava se u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. 

Provjera propisane razine tjelesne motoričke sposobnosti provodi se na Policijskoj akademiji.

Osim već navedenih, ovisno o potrebama, mogu biti provedena i određena druga testiranja (opće informiranosti, informatičke pismenosti i engleski jezik  ili njemački jezik) na Policijskoj akademiji.