Školovanje za zanimanje policijskog službenika

Informirajte se o uvjetima i načinima školovanja za zanimanje policijskog službenika

Kako biste se školovali i zaposlili kao policijski službenik morate zadovoljavati neke opće uvjete.

Opći uvjeti školovanja za zanimanje policajac/policajka 

Osoba koja se želi školovati mora:
  • imati hrvatsko državljanstvo
  • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
  • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
  • biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe
  • ne smije biti član političke stranke.

Načini školovanja

Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“, odnosno Policijska škola "Josip Jović" provodi tri programa temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka:
  • Redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz treći i četvrti razred
 U 3. razred mogu se upisati učenici koji imaju završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2), koji su 1. i 2. razred završili s općim uspjehom najmanje dobar i ocjenom uzoran iz vladanja i koji nisu stariji od 19 godina s danom početka nastave. Školovanje traje dvije školske godine i čitavo vrijeme školovanja učenici su  smješteni na Policijskoj akademiji, bez obzira gdje imaju prijavljeno prebivalište.
  • Srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac/policajka
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih namijenjeno je osobama koje su završile srednju školu u trajanju od tri ili četiri godine i koje nemaju navršenih 28 godina na dan početka nastave. Program obrazovanja traje 11 mjeseci.
Tijekom školovanja polaznici su smješteni na Policijskoj akademiji, bez obzira gdje imaju prijavljeno prebivalište.
  • Temeljni policijski tečaj
Temeljni policijski tečaj  se provodi i traje sukladno odluci Ravnateljstva policije, a namijenjen je državnim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova ili drugih ministarstava koji su završili srednju školu ili visoko obrazovanje, a raspoređeni su ili premješteni na radna mjesta policijskih službenika.
Tijekom školovanja polaznici s adresom stanovanja izvan zagrebačke županije smješteni su na Policijskoj akademiji.
S polaznicima svih oblika obrazovanja sklapa se ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova.

Testiranje

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne sposobnosti iz Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama.
 
Provjera propisane razine tjelesne motoričke sposobnosti provodi se na Policijskoj akademiji sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju.
 
S kandidatima koji su zadovoljili na testiranjima obavlja se motivacijski razgovor.

Osim već navedenih, ovisno o potrebama, mogu biti provedena i određena druga testiranja (opće informiranosti, informatičke pismenosti i engleski jezik  ili njemački jezik).
 
Za vrijeme školovanja učenici/polaznici imaju pravo na smještaj i prehranu, propisanu odoru i sportsku opremu, knjige i školski pribor te mjesečnu naknadu za osobne potrebe. Po uspješnom završetku programa obrazovanja učenici/polaznici se primaju u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe, uz obavezni vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga dužni su položiti državni ispit i provesti najmanje 5 godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme. 

Prijava za školovanje ili prekvalifikaciju elektroničkim putem putem usluge e-postani policajac-policajka

Usluga omogućava prijavu fizičkih osoba na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova RH za školovanje. Punoljetni prijavitelji trebaju unijeti na prijavnoj formi tražene podatke i priložiti tražene dokumente. Za maloljetne prijavitelje to mogu učiniti njihovi roditelji. Kasnija komunikacija s prijavljenim kandidatima o statusu njihove prijave kao i o statusu u selekcijskom postupku biti će im dostavljena u Korisnički pretinac na e-Građani, SMS-om i e-mailom.