Vrste srednjih škola

Gimnazije vas pripremaju za nastavak obrazovanja, strukovne škole za uključivanje na tržište rada, a umjetničke škole vam omogućuju stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti u umjetničkim područjima

Ovisno o vrsti obrazovnog programa, u Republici Hrvatskoj postoje tri vrste srednjih škola: 
  • gimnazije (opća, jezična, klasična, prirodoslovno-matematička, prirodoslovna)
  • strukovne škole
  • umjetničke škole (glazbena, plesna, likovna).

Gimnazije

U gimnazijskim programima obrazovanja učenici razvijaju svoje interese i potrebe iz općeg znanja, a to im ponajprije predstavlja dobru osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Učenici u gimnazijama, u pravilu, uče dva strana jezika te obvezno latinski jezik u prvom i drugom razredu. U gimnazijama se izvodi općeobrazovni nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, a sukladno donesenim kurikulumima za svaki nastavni predmet. Obrazovanje u gimnaziji završava obveznim polaganjem državne mature.

Umjetničke škole

U umjetničkim školama izvodi se nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, a sastoji se od općeg i stručnog dijela. Završetkom umjetničkog obrazovanja učenik stječe znanja, vještine i kompetencije s kojima ima mogućnost uključivanja na tržište rada ili nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Ako nakon završetka srednjoškolskog umjetničkog obrazovanja učenik želi nastaviti svoje obrazovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova, polaže ispite državne mature.

Strukovne škole

Strukovne škole provode obrazovanje učenika u strukovnim programima, koji traju od jedne do pet godina, a kojima se stječu znanja, vještine i kompetencije za obavljanje stručnih poslova. Završetkom obrazovanja u strukovnim školama učenicima se pruža i mogućnost uključivanja na tržište rada te uz određene uvjete i nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini ili u visokom obrazovanju.
 
Obrazovanje u strukovnim školama završava izradom i obranom završnoga rada. Učenici koji su završili strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine stječu kvalifikaciju na razini 4.1, četiri ili pet godina stječu kvalifikaciju na razini 4.2, a u trajanju do dvije godine stječu kvalifikaciju na razini 3 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Programi četverogodišnjeg i petogodišnjeg trajanja obrazovanja

Strukovni programi četverogodišnjeg i petogodišnjeg trajanja obrazovanja završavaju izradom i obranom završnog rada. Ako se odlučite za ovakav program, po završetku obrazovanja možete se zaposliti ili nastaviti obrazovanje na višim razinama uz uvjet polaganja ispita državne mature.

Programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Strukovni programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja pripremaju učenika za rad u industriji, gospodarstvu i u obrtništvu. Završavaju izradom i obranom završnog rada. Praktični dio programa ostvaruje se većim dijelom u radnom procesu (kod poslodavca) te manjim dijelom u srednjoj školi.

Završite li trogodišnji strukovni program, možete se zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem dopunskih i/ili razlikovnih ispita, a uz ispunjavanje određenih uvjeta visokoškolskih ustanova možete nastaviti obrazovanje i na višim obrazovnim razinama.

Programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja

Strukovni programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja po organizaciji i načinu izvođenja slični su trogodišnjim programima, gdje se znanja i vještine stječu u školama i u radnom procesu (kod poslodavca). Završavaju izradom i obranom završnog rada.

Završite li ovakav strukovni program, možete se zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem dopunskih i/ili razlikovnih ispita.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja