Umjetničko obrazovanje

Srednje obrazovanje možete steći i u umjetničkim srednjim školama: likovnim, glazbenim i plesnim

Obrazovne programe umjetničkog obrazovanja realiziraju:
 • likovne škole
 • glazbene škole
 • plesne škole. 

Likovne škole

Likovne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za likovno izražavanje. Tijekom školovanja odabirete stručna područja ovisno o vašim sklonostima i željama.

Likovno obrazovanje izvodi se prema umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje umjetničke škole, koje izvode programe likovne umjetnosti, svoje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada, a mogu polagati i ispite državne mature ako žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Zanimanja koja možete steći u likovnim školama su:
 • dizajner unutrašnje arhitekture
 • aranžersko-scenografski dizajner
 • dizajner metala
 • grafički dizajner
 • dizajner tekstila
 • dizajner keramike
 • fotografski dizajner
 • kiparski dizajner
 • slikarski dizajner
 • industrijski dizajner
 • dizajner odjeće
 • modni stilist.

Glazbene škole

Glazbene škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje. Cilj glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava je uz pomoć odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja obogaćivati društvo glazbenom umjetnošću.

Zadaci glazbenih škola su:
 • omogućiti stjecanje glazbenih vještina, kao i cjelovit glazbeni razvoj
 • promicati glazbu uz pomoć javne djelatnosti
 • unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje.  

Glazbeno obrazovanje izvodi se prema glazbenom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje glazbene škole mogu pohađati samo glazbenu školu za zanimanje glazbenika ili mogu paralelno pohađati još jednu (četverogodišnju) srednju školu. Ako učenik pohađa samo srednju glazbenu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnoga rada, a može polagati i ispite državne mature ako želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Najveći broj učenika usporedno pohađa glazbenu školu i gimnaziju.

Tijekom školovanja u glazbenim školama možete steći sljedeća zanimanja:
 • glazbenik instrumentalist
 • glazbenik - pjevač
 • glazbenik - teorijski smjer
 • graditelj i restaurator glazbala.

Plesne škole

Plesne škole pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje. Plesno obrazovanje je umjetnički odgojno-obrazovni proces koji ujedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja razvija se umjetnička osobnost uz sposobnost izražavanja pokretom.

Cilj obrazovanja u srednjoj plesnoj školi je osposobiti tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.

Plesno obrazovanje izvodi se prema plesnom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Učenici upisani u srednje plesne škole mogu pohađati samo plesnu školu za zanimanje plesač ili mogu paralelno pohađati još jednu (četverogodišnju) srednju školu. Ako učenik pohađa samo srednju plesnu školu, svoje obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a može polagati i ispite državne mature ako želi nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Najveći broj učenika usporedno pohađa plesnu školu i gimnaziju.

Školovanjem u plesnoj školi možete steći sljedeća zanimanja:
 • plesač suvremenoga plesa
 • plesač edukacijskoga smjera
 • scenski plesač
 • plesač klasičnoga baleta
 • plesač narodnih plesova.