Djeca s posebnim potrebama

Djeca s teškoćama u razvoju

Prijedlog školovanja za djecu s teškoćama u razvoju daje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda, a rješenje donosi Upravni odjel, odnosno Gradski ured. Na rješenje o upisu imate pravo žalbe

Programi za učenike s teškoćama u razvoju

Ovisno o vrsti i stupnju teškoća u razvoju vašeg djeteta, određuje se jedan od četiri primjerena programa školovanja koji se provode u redovitim školama ili u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama

Predškolski odgoj i obrazovanje djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U skupinu djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama ulaze darovita djeca i djeca s teškoćama. Za svaku od tih kategorija osigurana je provedba posebnih programa već od predškolske dobi