Djeca s teškoćama u razvoju

Prijedlog školovanja za djecu s teškoćama u razvoju daje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda, a rješenje donosi Upravni odjel, odnosno Gradski ured. Na rješenje o upisu imate pravo žalbe

Djeca s teškoćama u razvoju imaju različite funkcionalne sposobnosti zbog kojih im je potrebno osigurati primjerenu podršku. Svaka vrsta teškoća otežava djetetove odnose i komuniciranje s roditeljima, odgojiteljima, učiteljima i vršnjacima te tako ometa djetetovu sposobnost razvoja i učenja, no osiguravanjem uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnog razvojnog potencijala svakog učenika izjednačavaju se njihove mogućnosti za postizanje najvećeg mogućeg stupnja obrazovanja.

Prijedlog školovanja

Prijedlog školovanja djeteta s teškoćama u razvoju donosi povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Nakon pregleda djeteta povjerenstvo može predložiti upis u školu po redovitom programu, upis po primjerenom programu, oslobođenje od upisa ili prijevremeni upis.

Ako je za vaše dijete predložen upis po redovitom programu, obvezni ste ga upisati u školu. U ostalim slučajevima, povjerenstvo svoj prijedlog upućuje upravnom tijelu u županiji nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba, koji će u roku od mjesec dana izdati rješenje o školovanju vašeg djeteta. To rješenje može utvrditi:
  • da se dijete oslobađa upisa u toj školskoj godini
  • da se odobrava prijevremeni upis djeteta
  • da se odobrava upis po primjerenom programu školovanja (redoviti program uz individualizirane postupke, redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, posebni program uz individualizirane postupke ili posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke).

Pravo na žalbu

Ako se ne slažete s rješenjem o primjerenom programu obrazovanja, imate pravo žalbe koju podnosite u roku od 15 dana upravnom tijelu u županiji nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba. Odluku o vašoj žalbi donijet će povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na to drugostupanjsko rješenje možete se žaliti Upravnom sudu.