Programi za učenike s teškoćama u razvoju

Ovisno o vrsti i stupnju teškoća u razvoju vašeg djeteta, određuje se jedan od četiri primjerena programa školovanja koji se provode u redovitim školama ili u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama

Primjereni program školovanja određuje se na osnovi utvrđenih psihofizičkih sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju. To može biti:
  • redoviti program uz individualizirane postupke
  • redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke
  • poseban program uz individualizirane postupke
  • posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke.
Primjereni programi obrazovanja provode se u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama sukladno Mreži školskih ustanova.

Redoviti ili posebni program?

Primjereni oblik školovanja za učenike s teškoćama u razvoju određuje povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. To se obavlja pri upisu djeteta u osnovnu školu ili tijekom školovanja, ako se pojave teškoće u razvoju koje do tada nisu postojale. 

Redoviti program uz individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na vrstu teškoće mogu svladavati redoviti nastavni plan i program/kurikulum bez sadržajnog ograničavanja, ali su im zbog specifičnosti u funkcioniranju potrebni individualizirani postupci u radu.
 
Redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na vrstu teškoće ne mogu svladavati nastavni plan i program/kurikulum bez sadržajnog ograničavanja te im je zbog specifičnosti u funkcioniranju potreban individualizirani pristup u radu i sadržajna prilagodba.
 
Posebni program uz individualizirane postupke čini posebno strukturirani sadržaj nastavnih planova i programa/kurikuluma izrađen prema mogućnostima i sposobnostima učenika.