e-Usluge u obrazovanju

Elektronički identitet

Za korisnike iz sustava školstva otvara se besplatan elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr

e-Razmjena studentskih ocjena

Studenti visokih učilišta od sada mogu besplatno zatražiti elektronički prijepis ocjena u bilo kojem trenutku

Elektroničke prijave na studije

Prijave preddiplomskih i integriranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj odvijaju se elektroničkim putem

Elektroničke prijave na diplomske studije

U Republici Hrvatskoj omogućene su elektroničke prijave na diplomske studije putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije

ŠeR - Školski e-Rudnik

Aplikacije pružaju pristup određenome skupu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj

e-Dnevnik

e-Dnevnik je web aplikacija namijenjena vođenju razredne knjige u elektroničkom obliku

Digitalni obrazovni sadržaji kao pomoć u učenju

CARNET je svojim korisnicima osigurao niz sadržaja i usluga koje omogućavaju korištenje, izradu, objavu i dijeljenje digitalnih obrazovnih sadržaja te edukaciju

eLektire

Na portalu eLektire možete pronaći cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire i šire

Informacijski sustav prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD)

ISPUUD je središnji informacijsko-administracijski servis preko kojeg kandidati, koji su upisali prvi razred srednje škole, mogu prijaviti upis u učenički dom

ePodnesak

Sustav ePodnesak omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnoga nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja

e-Zapis o statusu studenta

Studenti upisani na akreditirane studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj mogu putem e-usluge e-Zapis o statusu studenta dobiti potvrdu kojom dokazuju status studenta u tekućoj akademskoj godini

e-Matica

e-Matica je centralizirani sustav Ministarstva znanosti i obrazovanja koji služi za unos najvažnijih podataka o učenicima i djelatnicima osnovnih i srednjih škola

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ)

NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis putem kojeg kandidati, koji planiraju nastavak školovanja u srednjoškolskim ustanovama, mogu prijaviti upis u obrazovne programe, odnosno srednju školu