Studentska isprava

Studentska isprava je javna studentska iskaznica kojom se dokazuje status studenta, a na temelju Pravilnika o studentskoj ispravi

Pravo na studentsku iskaznicu imaju svi studenti upisani na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije, stručne diplomske studije te sveučilišne specijalističke studije i doktorske studije na poslijediplomskoj razini koje izvode visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

Studentska iskaznica izdaje se na propisanom obrascu, a može se preuzeti i u digitalnom obliku. Digitalni oblik predstavlja prikaz studentske iskaznice u mobilnoj aplikaciji koja je identifikacijsko sredstvo visoke razine u skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (»Narodne novine«, broj 62/17). Digitalna iskaznica dostupna je unutar AKD Certilie i studentima omogućava brojne prednosti koje obuhvaćaju praktičnost, trenutačan pristup ključnim informacijama i pojednostavljenu identifikaciju na mjestima poput studentskih restorana, kampusa, sportskih objekta i slično. Student koji posjeduje digitalnu studentsku iskaznicu u svakom trenutku može pristupiti informacijama važnim za tijek studiranja, provjeriti svoj status s visokim učilištem, provjeriti status ostvarenih studentskih prava i u stvarnom vremenu pratiti potrošnju ostvarene subvencije.