Elektroničke prijave na studije

Prijave preddiplomskih i integriranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj odvijaju se elektroničkim putem

Prijave prijediplomskih i integriranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj odvijaju se elektroničkim putem.
 
Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća, pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici u izbornicima Sve o prijavamaČestim pitanjima Kalendaru ili pozivom na broj 01/6274 - 844.