Elektroničke prijave na studije

Prijave preddiplomskih i integriranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj odvijaju se elektroničkim putem

Prijave na preddiplomske i integrirane studijske programe odvijaju  se u Republici Hrvatskoj putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU).
 
Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća, pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici u izbornicima Sve o prijavamaČestim pitanjima Kalendaru ili pozivom na broj 01/6274 - 844.