Digitalni obrazovni sadržaji kao pomoć u učenju

CARNET je svojim korisnicima osigurao niz sadržaja i usluga koje omogućavaju korištenje, izradu, objavu i dijeljenje digitalnih obrazovnih sadržaja te edukaciju

CARNET je za svoje korisnike osigurao niz sadržaja i usluga koje omogućavaju korištenje, izradu, objavu i dijeljenje digitalnih obrazovnih sadržaja, ali i edukaciju iz tog područja. U nastavku vam predstavljamo digitalne obrazovne sadržaje i video portal Baltazar koji sadrži pedagoško-obrazovni program Zagreb filma.

Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni u sklopu projekta e-Škole

Digitalni obrazovni sadržaji (e-Škole DOS) su sadržaji namijenjeni korištenju u obrazovanju, za učenje i poučavanje. Potiču aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajući i pojedincu prilagođen način.

U sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“, CARNET je izradio i objavio e-Škole DOS-ove za 22 nastavna predmeta u rasponu od 5. do 8. razreda osnovne škole te 1. do 4. opće gimnazije. Format, struktura i funkcionalnosti objavljenih DOS-ova predstavljali su iskorak i inovaciju u vremenskom razdoblju kada su nastali. Od ukupno 90 e-Škole DOS-ova,  47 ih je izrađeno u formi modularnih lekcija, a 43 u obliku interaktivnih videolekcija.

Dodatno, izrađeno je i 8 interdisciplinarnih DOS-ova također u formi interaktivnih videolekcija, a obrađuju nastavni sadržaj uz primjenu korelacijsko-integracijskog pristupa.

e-Škole DOS-ovi su namijenjeni:
 • učenicima za učenje na inovativan način, samoprocjenu znanja, samostalno učenje, rad kod kuće ili na nastavi
 • nastavnicima za primjenu u nastavi.

Sadržaji su izrađeni na temelju kurikuluma nastavnih predmeta, a izradili su ih i recenzirali stručnjaci iz raznih područja.

Prednosti e-Škole DOS-ova, osim modularnog korištenja, očituju se i u njihovoj interaktivnosti, multimedijalnosti  te pristupačnosti i prilagodljivosti za učenike s posebnim odgojno-obrazvonim potrebama. 

Može ih se koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima.

Digitalni obrazovni sadržaji dostupni su u Edutoriju i za njihovo korištenje nije potrebna prijava u sustav.

Video portal Baltazar 

Video portal Baltazar dio je CARNET Meduze, usluge za distribuciju višemedijskih sadržaja namijenjenih obrazovnim i akademskim ustanovama te pojedinačnim korisnicima ustanova članica CARNET-a.
 
Video portal Baltazar sadrži cjelokupni pedagoško-obrazovni program Zagreb filma. U njemu je objavljen 791 video sadržaj u 13 kategorija:
 • ekologija i okoliš
 • fizika
 • hrvatski jezik
 • interdisciplinarna područja
 • kemija
 • likovna kultura / likovna umjetnost
 • povijest
 • priroda i biologija
 • priroda i društvo
 • strani jezici
 • tehnička kultura
 • zdravlje i zaštita
 • zemljopis.

Sadržajima na portalu Baltazar mogu pristupiti CARNET-ovi korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@Edu.Hr.

Portal Baltazar